Over Qanu

Qanu werkt aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek, beleid en professionele opleidingen. We begeleiden evaluaties en beoordelingen, geven trainingen en advies op maat op het gebied van kwaliteitszorg en evaluatieprocessen.

Bij Qanu zijn we gespecialiseerd in het leveren van advies op maat over de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en beleid. We helpen bij het vernieuwen en verbeteren hiervan en zorgen voor de beoordeling van kwaliteit. Zo maken we je aanbod toekomstbestendig en effectief.

We vormen een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner voor bedrijven, beroepsopleidingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Qanu komt voort uit de Vereniging voor Universiteiten (VSNU) en is internationaal erkend: we zijn lid van de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en opgenomen in het Europese Register voor Kwaliteitszorgorganisaties in het Hoger Onderwijs (EQAR).

Qanu is een stichting zonder winstoogmerk. Ons team bestaat uit betrokken en bevlogen experts die bij willen dragen aan de verbetering van onderwijs, onderzoek en beleid. We vinden transparantie en onafhankelijkheid belangrijk en werken voortdurend aan het verbeteren van onze diensten.

Onze beloften

20200811-Qanu-057
 • Ieder project is uniek

  We hebben geen standaardpakket, en zijn geen fans van vrijblijvend vinkjes zetten. In onze adviezen en evaluaties op maat kijken we naar wat een organisatie bijzonder maakt.

 • Resultaat om op te bouwen

  Met eerlijke, onafhankelijke adviezen en beoordelingen krijg je resultaten in handen waar je écht iets aan hebt. Verken nieuwe inzichten en bouw aan toekomstperspectief met de hulp van onze experts.

 • We zien kansen

  Maak van een uitdaging een uitgelezen kans. Laat je inspireren door onze experts om te onderzoeken, te evalueren en je te ontwikkelen.

Op het team van Qanu kun je bouwen. We vertrouwen op onze advieurs, die stuk voor stuk hun sporen hebben verdiend in de wereld van het hoger onderwijs en management. Zij zijn in staat om te inspireren, uit te dagen en de uitdagingen waar organisaties en opleidingen mee te maken krijgen om te zetten in kansen.

 • Anke72dpi
  Anke van Wier
  Adviseur

  Anke van Wier is betrokken bij de opleidingsaccreditaties Health Sciences, Geschiedenis en Theologie. Ook is ze actief bij de internationale activiteiten van Qanu en het onderhouden van contacten met studentenorganisaties.

  Anke studeerde Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en European Studies aan de Universiteit van Maastricht, en werkte daarna  als docent voor de bacheloropleiding European Studies aan de Universiteit van Maastricht. Hier was ze onder andere lid van de opleidingscommissie en een adviescommissie over de rol van onderwijsevaluaties.

  Lees meer
 • Anna72dpi
  Anna Sparreboom
  Adviseur

  Anna Sparreboom is het eerste aanspreekpunt voor instellingen die een onderzoeksevaluatie willen laten uitvoeren. Ze is namens Qanu lid van de nationale Werkgroep SEP, die het Strategy Evaluation Protocol monitort en doorontwikkelt. Anna begeleidde onder andere onderzoeksevaluaties bij de Universiteit voor Humanistiek, TU Eindhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University, en coördineerde de opleidingsaccreditaties Moderne Taal- en Letterkunde en Humanistiek.

  Anna studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit, en werkte voorheen als docent en promovenda Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

  Lees meer
 • Els Schröder
  Adviseur

  Els Schröder heeft ruime ervaring met het begeleiden van opleidingen met een internationaal en/of interdisciplinair karakter, en verschillende bijzondere kenmerken zoals Kleinschalig en Intensief Onderwijs en joint programmes. Ook is Els betrokken bij de internationale activiteiten van Qanu en innovaties op het gebied van ontwikkelgericht visiteren. Momenteel begeleidt ze onder meer het interfacultair instituut CLUE+ bij zijn onderzoeksevaluatie en de onderzoekmasters Archeologie, Oudheid en Regiostudies bij hun opleidingsaccreditaties.

  Els studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2012 aan de University of York. Ze werkte eerder bij de academische uitgeverij Brepols in België en was eindredacteur en senior beleidsmedewerker bij het Nexus Instituut.

  Lees meer
 • Fiona Schouten
  Adviseur

  Fiona Schouten is als adviseur betrokken bij opleidingsaccreditaties, onderwijskundig advies aan beroepsorganisaties en onderzoeksevaluaties. Op dit moment begeleidt ze de visitaties van de onderzoeksmasters Recht en de Universitaire Lerarenopleidingen. Daarnaast levert ze onderwijskundig advies bij de herziening van de Beroepsopleiding Advocaten, in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Ze heeft ervaring met onderwijsvisitaties in (zeer) grote clusters, waaronder Rechtsgeleerdheid en Kunst en Cultuur, de beoordeling van onderzoeksmasters, herstelbeoordelingen en het bijzonder kenmerk internationalisering (CeQuInt).

  Fiona studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in de Spaanse letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Eerder werkte ze als beleidsmedewerker en redacteur bij het Nexus Instituut. Naast haar werk bij Qanu is ze bestuurssecretaris bij het SSH-beraad, dat zich ten doel stelt de positie van de sociale en geesteswetenschappen in Nederland te versterken.

  Lees meer
 • Heleen Faas
  Medewerker bedrijfsvoering
 • Irene Conradie
  Adviseur

  Irene Conradie begeleidt zowel opleidingsaccreditaties als trainings- en adviestrajecten. Zij begeleidde de opleidingsaccreditaties Communicatie- en Informatiewetenschappen en Mediastudies, Sociale Geografie en Planologie en Geoinformation Science and Earth Observation, en adviseert bij het opzetten van een nieuwe hbo-opleiding.

  Irene studeerde en promoveerde in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend werkte ze als docent academische vaardigheden en onderwijscoördinator bij de Universiteit Utrecht, en als kredietbeoordelaar en manager Kredietrisicomanagement bij de Rabobank.

  Lees meer
 • Jaïra Azaria
  Adviseur

  Jaïra Azaria is als adviseur en secretaris betrokken bij de onderwijsaccreditaties Moderne Taal- en Letterkunde, Accountancy en Geschiedenis & Internationale Betrekkingen.

  Jaïra volgde de opleiding Midden-Oosten Studies aan de Universiteit Leiden en heeft haar master deels in Istanbul voltooid. Na haar afstuderen heeft zij verschillende functies vervuld, onder meer bij het Leids Universiteits Fonds en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Lees meer
 • qanu-10
  Marcella van Schie
  Assistent adviseur

  Marcella van Schie is coordinator van de projectondersteuners. Zij studeerde (publieks)geschiedenis aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen heeft ze onder meer gewerkt als (assistent-)projectmanager bij een vertaalbureau, als reisleider bij SRC Cultuurvakanties en als Trainee Informatieadviseur bij verschillende werkgevers.

  Lees meer
 • 1070_MH qanu-6-nov-2018-3
  Marijn Hollestelle
  Adviseur

  Marijn Hollestelle is als adviseur en coördinator betrokken bij diverse adviestrajecten voor bedrijfs- en beroepsorganisaties, onderwijsaccreditaties en onderzoeksevaluaties, waaronder bij de Nederlandse Orde van Advocatuur (NOvA), Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), de Defensieacademie (NLDA), het UMC Utrecht en de PO Raad.

  Marijn studeerde natuurkunde en History and Philosophy of Science aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2011 aan de Universiteit Leiden. Daarna werkte bij Stichting Historie der Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, het Rathenau Instituut en NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen.

  Lees meer
 • Mariska Bredenhoff
  Office manager
 • Odin Dekkers
  Directeur

  Odin Dekkers heeft ruime ervaring binnen het Nederlandse en internationale hoger onderwijs. Van 2001 tot 2019 was hij hoogleraar Engelse Letterkunde aan de Radboud Universiteit en heeft vanuit die positie een groot aantal uiteenlopende functies binnen onderwijs en onderzoek bekleed, zowel nationaal als internationaal. In de loop der jaren is hij zich steeds meer gaan richten op management en bestuur, o.a. als directeur onderwijs aan de RU en voorzitter van diverse commissies en besturen.

  Lees meer
 • Peter Hildering
  Adviseur

  Peter Hildering begeleidt vanuit Qanu verschillende onderwijsaccreditatie en onderzoeksevaluaties. Hij wordt vaak ingezet voor beoordelingen van technische, exacte en natuurwetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma’s, waaronder recent de opleidingen Informatica, Natuur- en Sterrenkunde, Statistcal Science en Advanced Technology, en onderzoeksevaluaties bij QuTech (TU Delft/TNO) en het RIVM. Ook was hij in 2019 als lid van de Werkgroep SEP betrokken bij de totstandkoming van het Strategy Evaluation Protocol 2021-2027 voor onderzoeksevaluaties.

  Peter studeerde Natuurkunde aan de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit. Hij werkte daarna als freelance wetenschapsjournalist en als manager communicatie bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI).

  Lees meer
 • Petra van den Hoorn
  Adviseur

  Petra van den Hoorn coördineert binnen Qanu diverse accreditaties en visitaties, waaronder de Universitaire Lerarenopleidingen, de opleidingen Cognitieve Neurowetenschappen en bestuurlijke visitaties binnen het primair onderwijs.

  Petra studeerde Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en werkte daarna onderzoeker en projectcoördinator bij de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Lees meer
 • Sanderijn de Vries
  Coordinator bedrijfsvoering
 • 2500_VD qanu-09-10-2019-1
  Valérie Drost
  Assistent adviseur

  Valérie Drost is betrokken bij de organisatie van verschillende onderwijsvisitaties, waaronder die van de clusters Religie en Theologie, Informatica, Cognitieve Neurowetenschappen en Health Sciences.

  Valérie studeerde Gezondheidswetenschappen, Health and Social Psychology en Health Education & Promotion aan de Universiteit Maastricht, en werkte daarna als onderzoeker en projectcoördinator bij EDLAB, het instituut voor onderwijsinnovatie van de Universiteit Maastricht.

  Lees meer
 • Victor van Kleef
  Assistent adviseur

  Victor van Kleef is betrokken bij de organisatorische voorbereiding van visitaties en de administratieve afronding hiervan.

  Hij studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, en European History & Civilisation aan de Universiteit Leiden, Université Paris 1 – Panthéon/Sorbonne en Oxford University. Victor werkte hiervoor bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en als research consultant en congresorganisator in Brussel.

  Lees meer
 • Yvet72dpi
  Yvet van Eersel
  Office manager

Qanu Community

Wij schakelen regelmatig experts uit ons netwerk in als secretaris of adviseur. Deze Qanu Community bestaat o.a. uit:

 • Annemarie Venemans
 • Barbara van Balen
 • Erik van der Spek
 • Esther Poort
 • Floor Meijer
 • Hester Minnema
 • Jesseka Batteau
 • Jetje De Groof
 • Joke Corporaal
 • José van Zwieten
 • Linda te Marvelde
 • Mariëlle Klerks
 • Mariette Huisjes
 • Mark Delmartino
 • Meg Van Bogaert
 • Renate Prenen

Bestuur

Het bestuur van Qanu bestaat uit:

 • Prof. dr. P.A.H. (Peter) van Lieshout (voorzitter)
 • Prof. dr. J.W. (Jaap) Zwemmer (vice-voorzitter en penningmeester)
 • J.S.M. (Josephine) Verstappen MSc (student-lid)
 • Prof. dr. ir. G.M.A. (Guy) Aelterman
 • Prof. dr. A.C. (Arie) Nieuwenhuijzen Kruseman
 • Drs. P.M.M. (Paul) Rullmann
 • Prof. dr. G.C. (Gerry) Wakker