Training en advies

QANU biedt een scala aan diensten aan die gericht zijn op de verdere verbetering van de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs.  QANU organiseert trainingen voor opleidingen die een zelfevaluatierapport moeten schrijven of die zich willen voorbereiden op een visitatie. Ook verzorgt QANU trainingen over onderwerpen op het gebied van de interne kwaliteitszorg (bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een Handboek Kwaliteitszorg) en over specifieke aspecten van het beoordelingskader voor opleidingen in het hoger onderwijs, zoals toetsing en beoordeling.

Daarnaast biedt QANU ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van proefvisitaties. Tot slot verzorgt QANU ondersteuning en advies bij de voorbereiding en uitvoering van midterm reviews en een toets nieuwe opleiding.

Wilt u weten wat QANU voor u kan betekenen op het gebied van training en advies? Neem contact op met Alexandra Paffen.

 

TRAINING VOOR EXAMENCOMMISSIES

 

QANU biedt een eendaagse training aan voor examencommissies. De training is bedoeld voor nieuwe leden van examencommissies in het hoger onderwijs en het mbo, en voor examencommissies die behoefte hebben aan verdieping en het uitwisselen van ervaringen. Het doel van de training is dat de leden van de examencommissie na afloop beschikken over concrete handvatten om problemen aan te pakken of verder te professionaliseren. 

QANU onderscheidt zich door een persoonlijke aanpak, gericht op het uitwisselen van ervaringen en het verzamelen van best practises. QANU-trainers hebben jarenlange ervaring met kwaliteitszorg en toetsbeleid. Zij zijn bovendien zelf als extern lid werkzaam voor één of meerdere examencommissies in het hoger onderwijs. QANU verzorgt de training op locatie en stemt de inhoud af op de ideeën en wensen van de deelnemers. 

 

EXPERT MEETINGS

 

QANU organiseert expert meetings rond actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg. Tijdens die bijeenkomsten gaan beleidsmedewerkers, kwaliteitszorgexperts, docenten en didactici met elkaar in gesprek om hun kennis te delen en tot nieuwe inzichten te komen. Doel van de expert meetings is de stand van zaken binnen de kwaliteitszorg onder de loep te nemen en van elkaars benadering en expertise te leren. Er vonden al expert meetings plaats over onderwerpen als toetsing en het functioneren van het huidige visitatiestelsel.

 

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

 

QANU zet haar expertise niet alleen in Nederland in, maar ook in het buitenland. De afgelopen jaren heeft QANU een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen in het hoger onderwijs in Curaçao, Armenië, Georgië en Albanië. Dit doet QANU door deel te nemen aan congressen en netwerkbijeenkomsten, door presentaties te geven en door best practises uit te wisselen. Daarnaast heeft QANU deelgenomen aan diverse TEMPUS-projecten (Trans-European Mobility Programme for University Studies) en heeft QANU een bijdrage geleverd aan internationale (proef)visitaties.