Training en advies kwaliteitszorg hoger onderwijs

Training en advies

Irene Conradie, (030) 230 31 00 of via ons contactformulier


QANU helpt u bijvoorbeeld bij proefvisitaties

  • uitvoering van mid-term reviews 
  • voorbereiding op de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) in hbo en wo
  • voorbereiding Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) in hbo en wo

 

Wij zijn in staat diverse trainingen rondom kwaliteitszorg in hoger onderwijs te verzorgen, waaronder:

  • Zelfevaluatie leren schrijven 
  • Voorbereiding op het evaluatietraject
  • Aspecten van het beoordelingskader van de visitatie
  • Hoe ontwikkelt u een Handboek Kwaliteitszorg? 
  • Aspecten van interne kwaliteitszorg
  • Eendaagse training introductie examencommissie, voor nieuwe leden van examencommissies 
  • Eendaagse training verdieping examencommissie, voor commissies die op zoek zijn naar verdieping en uitwisseling van ervaringen en best practices.

 

Kwaliteitszorg in professionele organisaties

Marijn Hollestelle, (030) 230 31 00 of via ons contactformulier

 

Wij begeleiden professionele organisaties om de kwaliteit van hun vakopleidingen te verbeteren. Wij bieden hulp bij het opstellen van een kwaliteitszorgsysteem of bij het opzetten van een beoordelingssystematiek. 

Zo werken wij bijvoorbeeld voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.

 

Begeleiding bestuurlijke visitaties PO en VO

 

Petra van den Hoorn, (030) 230 31 00 of via ons contactformulier

 

In het primair en voortgezet onderwijs kunnen wij bestuurlijke visitaties begeleiden, zoals de bestuurlijke visitaties die de PO Raad organiseert voor schoolbesturen.


 

Internationale activiteiten

Anke van Wier, (030) 230 31 00 of via ons contactformulier

 

Als EQAR-geregistreerd evaluatiebureau zetten wij onze expertise ook internationaal in. U kunt ons bijvoorbeeld benaderen voor de beoordeling van internationale joint programmes en onderzoeksprojecten,  beoordelingstrajecten buiten Nederland.

 

Als lid van ERIEC zijn we daarnaast betrokken bij de evaluatie van European Research Infrastructure Consortia (ERICs). Meer informatie via Anna Sparreboom,  (030) 230 31 00 of via ons contactformulier