Onderzoeksbeoordelingen

Onderzoekseenheden worden periodiek getoetst door internationale visitatiecommissies. Welke criteria worden daarbij gehanteerd? Wat biedt QANU op het gebied van onderzoeksvisitaties? En hoe zien de QANU-rapporten eruit?

QANU heeft expertise in en ervaring met alle aspecten van het visitatietraject. QANU levert een ervaren secretaris ter begeleiding van de visitatie en ondersteuning van de commissie. QANU levert namens de commissie het beoordelingsrapport aan de onderzoekseenheid en het College van Bestuur. Daarnaast kan QANU de commissiesamenstelling verzorgen, logistieke organisatie oppakken en de financiële afhandeling van het project verzorgen. 

Door hun internationale karakter en gespecialiseerde inhoud zijn onderzoeksbeoordelingen gecompliceerd en vergen zij veel voorbereiding. Dat geldt des te meer voor clusterbeoordelingen, waarbij onderzoekseenheden van meerdere instellingen in samenhang worden beoordeeld. QANU specialiseert zich in clustervisitaties en biedt onderzoekseenheden ondersteuning gedurende het hele visitatietraject. 

Wilt u weten wat QANU voor uw instelling kan betekenen? Neem contact op met Anna Sparreboom, coördinator onderzoeksbeoordelingen.

 

HOE GAAT EEN ONDERZOEKSVISITATIE IN ZIJN WERK?

Kwaliteit van onderzoek wordt beoordeeld aan de hand van het Standard Evaluation Protocol 2015-2021 van VSNU, NWO en KNAW. De beoordeling betreft niet alleen de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek, maar ook maatschappelijke relevantie en levensvatbaarheid van de onderzoekseenheid. Daarnaast worden de strategie, de missie en het management van de onderzoekseenheid geëvalueerd. Onderzoeksvisitaties hanteren het principe van peer review: een commissie van onafhankelijke, internationale experts voert de beoordeling uit, ondersteund door een secretaris.

Voorafgaand aan de visitatie levert de onderzoekseenheid een zelfstudie aan. In die zelfstudie beschrijft de onderzoekseenheid haar organisatiestructuur, strategie en resultaten met betrekking tot onderzoekskwaliteit, maatschappelijke relevantie en levensvatbaarheid. Ook wordt in de zelfstudie aandacht besteed aan wetenschappelijke integriteit en de training van promovendi. De commissie verifieert de informatie uit de zelfstudie tijdens een bezoek aan de onderzoekseenheid, waarbij ze spreekt met management, inhoudelijk verantwoordelijken, medewerkers en promovendi. Vervolgens komt ze tot een oordeel op de criteria die in het SEP gespecificeerd zijn. De onderzoeksbeoordeling leidt tot een rapport dat de commissie met ondersteuning van de secretaris opstelt. 

QANU draagt zorg voor de kwaliteit van de onderzoeksbeoordeling en ondersteunt daarbij de onderzoekseenheid en de commissie bij het invullen van hun taak. Mocht u als desondanks niet tevreden zijn met (de uitkomsten van) een beoordeling, dan kunt u via onze klachten- en bezwaarprocedure bezwaar maken.

 

RAPPORTEN: RESEARCH REVIEWS

 

2019

  • Research Review UMC Utrecht

  • Research Review RIVM: Research field of Radiation

  • Research Review SWOV Institute for Road Safety Research

  • Mid-Term Review QuTech

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008