Onderzoeksbeoordelingen

Wij hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van onderzoeksbeoordelingen aan universiteiten en wetenschappelijke instituten. Ook zijn wij direct betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van het Strategy Evaluation Protocol (SEP). Op dit moment geldt het SEP 2015-2021, maar deze zal binnenkort worden vervangen door een nieuw protocol. 

 

Strategy Evaluation Protocol 2021-2027

 Het Strategy Evaluation Protocol 2021-2027 wordt formeel op 1 januari 2021 in gebruik genomen, maar kan al eerder worden toegepast. QANU is graag bereid te ondersteunen bij de voorbereiding, organisatie en uitvoering van onderzoeksbeoordelingen volgens het nieuwe SEP. Als u meer wilt weten of een offerte wilt aanvragen, neem dan contact met ons op.

Het nieuwe SEP is omgedoopt tot Strategy Evaluation Protocol om te benadrukken dat de evaluatie van het onderzoek wordt gedaan in de context van de doelen en strategie van de onderzoekseenheid. De onderzoekseenheid wordt geëvalueerd aan de hand van de criteria: kwaliteit van het onderzoek, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid van de eenheid. Binnen die criteria wordt er met ingang van het nieuwe SEP in het bijzonder gekeken naar Open Science, PhD-beleid en training, academische cultuur en personeelsbeleid. Evaluatiecommissies geven in hun rapport geen cijfermatige beoordeling meer, maar een scherp inhoudelijk oordeel en aanbevelingen voor de toekomst.

 

Waar kunt u bij ons op rekenen?


Een open gesprek
Wij geloven in het belang van een open, constructieve sfeer tijdens het beoordelingsbezoek van de commissie. Daarin kunnen uw vakgenoten een goed beeld krijgen van de kwaliteit van uw onderzoeksprogramma’s en kunnen ze met u meedenken over verbeteringen.

 

Betrouwbaar en onafhankelijk
Als stichting hebben wij geen winstoogmerk, waardoor u bij ons verzekerd bent van een onafhankelijke en professionele blik. We geven u betrouwbare resultaten in handen waarmee u de kwaliteit van uw onderzoeksprogramma duurzaam kunt verhogen.

 

Uit een review: ‘QANU heeft kennis van zaken en luistert goed naar de input en wensen.’

 

Wat bieden wij u?

 • Een secretaris, die zorg draagt voor de kwaliteit van de beoordeling. Dit is een van onze eigen experts, of een secretaris uit ons netwerk. De secretaris draagt zorg voor de kwaliteit van de beoordeling. Hij of zij bereidt met de unit het bezoek voor en begeleidt de commissie bij het bezoek aan uw instelling. De secretaris werkt vanuit een objectief standpunt. Hij/zij zorgt ervoor dat alle relevante onderwerpen aan bod komen, het panel het SEP-protocol correct hanteert en consistent toepast, en dat het bezoek in een prettige, opbouwende sfeer verloopt. Na afloop van het bezoek schrijft de secretaris het conceptrapport. Hij/zij zorgt ervoor dat het alle relevante onderwerpen behandelt, voorzien van een zorgvuldige onderbouwing.  
   
 • Een projectleider die uw aanspreekpunt is tijdens het hele proces. Dit is één van onze experts. Hij of zij ontzorgt u tijdens de procedure: 
  • overlegt vooraf met alle deelnemende units om wensen te horen, vragen te beantwoorden en praktische zaken te bespreken;
  • helpt u het bezoekprogramma vorm te geven; 
  • informeert de commissie over het SEP-protocol, richtlijnen en procedures, met met speciale aandacht voor het belang van visiteren op basis van vertrouwen vanuit de eigen doelstellingen van de unit, en het formuleren van aanbevelingen;
  • voorziet in de informatiebehoefte van internationale panelleden met betrekking tot de Nederlandse context;
  • helpt u desgewenst bij het samenstellen van het de commissie op basis van uw suggesties, onafhankelijkheidsvereisten en van de instemming van de deelnemende instellingen; 
  • verzorgt de logistieke organisatie en/of financiële afhandeling, als u dat wenst;

In veel gevallen zijn de rol van projectleider en secretaris in één persoon verenigd. Onze secretarissen en projectleiders zijn prudent, denken met u mee en hebben up-to-date kennis van (SEP-)zaken. 

 

Specialisatie: clusterbeoordelingen
Bij QANU zijn we gespecialiseerd in clusterbeoordelingen, waarin meerdere instellingen in een bepaald vakgebied tegelijk worden beoordeeld. Onze werkwijze garandeert een gelijkwaardige beoordeling van de verschillende instellingen.

 

Meer weten over onderzoeksbeoordelingen met QANU of een offerte opvragen?
Anna Sparreboom, (030) 230 31 00 of via ons contactformulier.


 

 

RAPPORTEN: RESEARCH REVIEWS

 

2020

 

 • Research Review Universiteit voor Humanistiek

 • Research Review Mechanical Engineering & Industrial Design UT

 • Research Review Linguistics VU

 • Research Review Economics & Management TiU

 • Research Review Erasmus School of History, Culture and Communication EUR

 • Research Review Eindhoven School of Education TU/e

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

QANU draagt zorg voor de kwaliteit van de onderzoeksbeoordeling en ondersteunt daarbij de onderzoekseenheid en het panel bij het invullen van hun taak. Mocht u als desondanks niet tevreden zijn met (de uitkomsten van) een beoordeling, dan kunt u via onze klachten- en bezwaarprocedure bezwaar maken.