Opleidingsbeoordelingen

Wij begeleiden opleidingsevaluaties in het hoger onderwijs.


Méér dan een evaluatie 
Onze manier van werken kenmerkt zich door de ruimte voor uw eigen invulling van het visitatieproces. Onze mensen kennen de speelruimte die het beoordelingskader hiervoor biedt en helpen u deze te benutten. Wij gaan ervan uit dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Daarom staat meestal de ontwikkeling van het onderwijs centraal en vormt dat het onderwerp waarover u met het panel in gesprek gaat, als peers. 

 

Constructief
Onze mensen zorgen voor een constructieve, veilige atmosfeer en vragen het panel nadrukkelijk om mee te denken over hoe u de kwaliteit van uw onderwijs naar een (nog) hoger niveau kunt tillen. Uiteraard geeft het panel ook een oordeel over uw onderwijs. 


Betrouwbaar en onafhankelijk
Als stichting hebben wij geen winstoogmerk, waardoor u bij ons verzekerd bent van een onafhankelijke en professionele blik. Wij geloven niet in afsnijroutes die u zo snel mogelijk naar een positieve beoordeling leiden. We geven u betrouwbare resultaten in handen waarmee u de kwaliteit van uw onderwijsprogramma duurzaam kunt verhogen.

 

Uit een review: ‘Ik meen dat QANU met een eerlijke bril panels begeleidt in het beoordelingsproces. Niet altijd betekent dit dat de opleiding er automatisch goed doorheen komt, maar ik herken me altijd in het geschetste beeld: de sterke en zwakke punten van opleidingen.’

 

Ervaring met clusterbeoordelingen
Bij QANU hebben we veel ervaring met clusterbeoordelingen. Onze werkwijze garandeert een gelijkwaardige beoordeling van de verschillende instellingen.


Wat bieden wij u?

 • Een secretaris, die zorg draagt voor de kwaliteit van de beoordeling. Dit is een van onze eigen experts, of een secretaris uit ons netwerk. De secretaris draagt zorg voor de kwaliteit van de beoordeling. Hij of zij bereidt met de instelling het bezoek voor en begeleidt het panel bij het bezoek aan uw instelling. De secretaris werkt vanuit een objectief standpunt. Hij/zij zorgt ervoor dat alle relevante onderwerpen aan bod komen, het panel het beoordelingskader correct hanteert en consistent toepast, en dat het bezoek in een prettige, opbouwende sfeer verloopt. Na afloop van het bezoek schrijft de secretaris het conceptrapport. Hij/zij zorgt ervoor dat het alle relevante onderwerpen behandelt, voorzien van een zorgvuldige onderbouwing.  
   
 • Een projectleider die uw aanspreekpunt is tijdens het hele proces. Dit is één van onze experts. Hij of zij ontzorgt u tijdens de procedure: 
  • geeft u een handreiking voor het schrijven van uw zelfevaluatierapport. QANU geeft daar desgewenst ook trainingen voor; 
  • bezoekt vooraf alle deelnemende instellingen om wensen te horen, vragen te beantwoorden en praktische zaken te bespreken;
  • helpt u bij het samenstellen van het visitatiepanel op basis van uw suggesties, de vereiste expertises en van de instemming van de deelnemende instellingen; 
  • helpt u het bezoekprogramma vorm te geven; 
  • organiseert en leidt informatiebijeenkomsten over de procedure;
  • informeert het panel over de kaders, richtlijnen en procedures;
  • verzorgt de financiële afhandeling, als u dat wenst;
  • zorgt voor training van de panelvoorzitter, met speciale aandacht voor het belang van visiteren op basis van vertrouwen, en van onderbouwing en consistentie van oordelen; 
  • voorziet in de informatiebehoefte van internationale panelleden;
  • helpt u bij het vormgeven van het ontwikkelgesprek dat sinds 2016 verplicht is tijdens onderwijsvisitaties volgens het NVAO-beoordelingskader. Wij hebben ervaring met meerdere varianten voor dit ontwikkelgesprek.

In veel gevallen zijn de rol van projectleider en secretaris in één persoon verenigd. Onze secretarissen en projectleiders zijn prudent, denken met u mee en hebben up-to-date kennis van (NVAO-)zaken. 

 

Meer weten over onderwijsevaluaties met QANU of een offerte opvragen?
Peter Hildering, (030) 230 31 00 of via ons contactformulier.

 

QANU draagt zorg voor de kwaliteit van de beoordeling en ondersteunt daarbij de opleiding en het panel bij het invullen van hun taak. Mocht u als desondanks niet tevreden zijn met (de uitkomsten van) een beoordeling, dan kunt u via onze klachten- en bezwaarprocedure bezwaar maken.