Directeur

030 230 3100


Stuur e-mail
drs. S (Sietze) Looijenga
Directeur

Sietze Looijenga heeft als directeur sinds 2013 de dagelijkse leiding over QANU. Hij heeft Nederlands gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en na zijn afstuderen verschillende functies vervuld aan diezelfde universiteit. Van 1999 tot 2003 werkte hij aan de Freie Universität Berlin en het Talencentrum van de Universiteit Gent. In 2003 keerde hij terug naar Nederland en trad hij in dienst van de VSNU als projectleider Kwaliteitszorg, en ging na de verzelfstandiging hiervan als projectleider voor QANU werken. Hij werkte daarnaast in 2008 tijdelijk als adviseur onderwijs voor de Universiteit Utrecht. Bij QANU werd hij in 2009 plaatsvervangend directeur.

Projectleiders

030 230 3104


Stuur e-mail
drs. M. (Trees) Graas

Trees Graas heeft jarenlange ervaring in het coördineren van landelijke onderwijsvisitaties in uiteenlopende disciplines.  Ze ondersteunde de afgelopen jaren diverse proefvisitaties, mid term reviews en herstelbeoordelingen. Trees verzorgt daarnaast trainingen aan opleidingsverantwoordelijken in het schrijven van zelfevaluaties waarin de nadruk ligt op het ten volle benutten van de ruimte die het nieuwe beoordelingskader opleidingen biedt. Op dit moment is ze verantwoordelijk voor de visitatiegroepen Geneeskunde en Tandheelkunde. Naast visitaties in het hoger onderwijs, begeleidt ze regelmatig bestuurlijke visitaties in opdracht van de PO-raad. Eerder werkte zij als onderwijscoördinator en studieadviseur aan diverse faculteiten aan de VU. Na afronding van haar studie Geschiedenis participeerde zij in diverse onderzoeksprojecten.

Projectleiders

030 230 3115


Stuur e-mail
P.A. (Peter) Hildering MSc

Peter Hildering studeerde Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente, en Natuur- en Sterrenkunde aan de Radboud Universiteit, met als afstudeerrichting wetenschapscommunicatie (C-variant). Hij werkte daarna als freelance wetenschapsjournalist voor diverse bladen, en als manager communicatie bij NWO-onderzoeksinstituut Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam.

Hij begeleidt bij QANU o.a. de onderwijsvisitaties Nanoscience, Bouwkunde, Biomedische Technologie, Technische Geneeskunde en Bestuurskunde. Eerder was hij betrokken bij de onderzoeksvisitaties Applied Physics aan de Universiteit Twente en van zeven instituten van de Faculty of Science and Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Peter woont in Hilversum met zijn vrouw, twee zoons en dochter, en is in zijn vrije tijd een enthousiast hardloper.

Projectleiders

030 230 3110


Stuur e-mail
dr. A.H.A.M. (Alexandra) Paffen

Alexandra Paffen coördineert op dit moment de onderwijsvisitaties van de clusters Life Sciences, Leisure and Tourism en Biomedische Wetenschappen. Zij was eerder onder andere betrokken bij onderwijsvisitaties Politicologie aan de Universiteit Leiden en de onderzoeksmaster Multidisciplinary Economics van de Universiteit Utrecht.

Alexandra studeerde Cultuur en Wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht en promoveerde vervolgens aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft als docent, beleidsmedewerker, onderwijscoördinator en studieadviseur gewerkt aan verschillende universiteiten. Voor ze in dienst trad bij QANU, werkte ze bij de Universiteit van Amsterdam onder andere als projectleider UvA Matching voor alle Sociale Wetenschappen. Alexandra woont in Amsterdam met haar man en dochter. Ze doet yoga, houdt van fietsvakanties en gaat graag naar de opera.

Projectleiders

030 230 3108


Stuur e-mail
dr. E. (Erwin) van Rijswoud
Coördinator Onderzoek

Erwin van Rijswoud is wetenschapssocioloog en gepromoveerd bij de Radboud Universiteit Nijmegen (Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) op een studie naar de rol van wetenschappers in beleid en publiek debat. Daarna werkt hij als universitair docent aan de Universiteit Twente, het RadboudUMC en de Radboud Universiteit, met als aandachtsgebieden wetenschapscommunicatie, participatieve evaluatie en innovatie, en wetenschappelijke integriteit. Op dat laatste onderwerp was hij ook projectleider bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij QANU werkt Erwin onder andere aan de onderwijsvisitaties van de opleidingen in het cluster Filosofie en Psychologie. Hij heeft drie kinderen, is getrouwd en woont in Malden (onder Nijmegen).

Projectleiders

030 230 3112


Stuur e-mail
dr. F. (Fiona) Schouten

Fiona studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in de Spaanse letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna werkte ze als beleidsmedewerker, redacteur en onderzoeker bij het Nexus Instituut in Tilburg. Zij heeft ervaring met onderwijsvisitaties in zeer grote clusters, de beoordeling van onderzoeksmasters, herstelbeoordelingen en het bijzonder kenmerk internationalisering (CeQuInt). Fiona coördineert op dit moment de landelijke clustervisitatie Rechtsgeleerdheid. Eerder begeleidde ze onder meer de clustervisitatie van de Executive Masters of Finance and Control en de onderwijs- en onderzoeksvisitaties aan de Nederlandse Defensie Academie. Zij heeft als extern lid zitting in de examencommissie van de Pabo aan de Hogeschool Utrecht. Fiona woont met man en dochters in haar geboortestad Utrecht, reist regelmatig naar Spanje en leest graag en veel.

Projectleiders

030 230 3114


Stuur e-mail
dr. E. (Els) Schröder

Els Schröder begeleidt bij QANU doorgaans onderwijs- en onderzoeksvisitaties waarbij een uitstekende beheersing van het Engels en kennis van het internationale, academische veld gewenst zijn. Ze werkte eerder bij academische uitgeverij en was eindredacteur en senior beleidsmedewerker bij het Nexus Instituut. Ze promoveerde in 2012 aan de University of York met haar interdisciplinaire onderzoek ‘Friendship and Favour in Late Tenth-Century England'. Els heeft ervaring met de beoordeling van joint programmes, onderzoeksscholen, opleidingen met een internationaal en/of interdisciplinair karakter en het bijzonder kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs. Voor QANU begeleidde ze onder meer Chemical and Natural Sciences aan de Universiteit Utrecht, de Accountancy-opleidingen van de University of Curaçao en de onderwijsclusters Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde, Politicologie en Pedagogische Wetenschappen. Naast haar werk bij QANU, werkt ze als museumdocent en onderzoeker voor het Nationaal Onderwijsmuseum. Els beoefent aikido, zeilt en trekt graag de natuur in.

Projectleiders

030 230 3103


Stuur e-mail
dr. A. (Anna) Sparreboom

Anna Sparreboom is projectleider van het cluster Gezondheidswetenschappen en de onderzoeksvisitatie van de School of Catholic Theology aan de Universiteit van Tilburg. Eerder begeleidde zij onderwijsvisitaties van de masteropleidingen tot Wetgevingsjurist en Overheidsjurist en Pedagogische Wetenschappen. Zij werkte eveneens aan de landelijke onderzoeksvisitatie Psychologie.

Anna werkte voorheen als docent en promovenda Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden. Haar proefschrift ging over de sociale functie en culturele betekenis van jachtspektakels in Romeins Noord-Afrika. Naast haar onderzoek en onderwijs organiseerde zij enkele internationale wetenschappelijke congressen en een PhD-masterclass in Rome voor de nationale onderzoeksschool. Zij woonde ook enige tijd in Leuven (België) waar zij werkte als taaltrainer Nederlands als tweede taal. Anna woont in Utrecht en is in haar vrije tijd actief in de redactie van tijdschrift Roma Aeterna.

Externe secretarissen

drs. L.C. (Linda) te Marvelde

Linda werkte van 2010 tot 2018 bij QANU als projectleider en coördinator Onderwijs. Ze heeft Engelse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daarna verschillende functies bij de dezelfde universiteit vervuld. Ze was o.a. projectmedewerker bij de samenwerkingsorganisatie UvA-HvA en beleidsmedewerker bij de afdeling Academische Zaken. Van 2007 tot 2010 was zij projectleider te worden bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 

Externe secretarissen

dr. Meg van Bogaert

Meg Van Bogaert werkte tot en met 2017 bij QANU als projectleider en coördinator onderzoeksvisitaties. Zij heeft na haar studie Farmacie de postdoctorale opleiding tot apotheker gevolgd. Na kort als projectapotheker in het ziekenhuis te hebben gewerkt, is ze onderzoek gaan doen aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in Utrecht. In 2006 is ze gepromoveerd in de psychofarmacologie met als titel van haar proefschrift: Predisposed to Anxiety: Involvement of 5-HT1A and GABAA receptors. Daarna heeft ze als regulatory affairs manager kennis opgedaan van de farmaceutische industrie bij een grote generieke geneesmiddelenfabrikant. Ook heeft ze gewerkt als programmasecretaris bij ZonMW, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, op de onderwerpen Alternatieven voor Dierproeven en Systeembiologie.

Projectmedewerkers

030-2303116


Stuur e-mail
A. (Angela) Menagé

Als projectmedewerker bij QANU houdt Angela Menagé zich bezig met panelsamenstellingen en ondersteunt zij projectleiders bij hun taken. Angela studeerde Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Na haar afstuderen is ze in diverse functies werkzaam geweest met multiprobleem gezinnen in de jeugdzorg. Later als projectmedewerker van de trainingen en opleidingen binnen een jeugdzorginstelling. Angela woont in Amsterdam met haar man en zoon. In haar vrije tijd geniet zij graag van het culturele aanbod in de stad en doet zij aan yoga.

Projectmedewerkers

030 230 3121


Stuur e-mail
M. (Marcella) van Schie MA

Marcella van Schie ondersteunt als projectmedewerker bij QANU projectleiders bij diverse taken, waaronder panelsamenstellingen. Marcella studeerde (publieks)geschiedenis aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen heeft ze onder meer gewerkt als (assistent-)projectmanager bij een vertaalbureau, als reisleider bij SRC Cultuurvakanties en als Trainee Informatieadviseur bij verschillende werkgevers. Marcella woont in Amstelveen. In haar vrije tijd wandelt ze graag met haar hond in het bos en rijdt ze paard.

Staf

030 230 3113


Stuur e-mail
S. (Sanderijn) de Vries
Coördinator bedrijfsvoering

Sanderijn is haar loopbaan begonnen als projectmedewerker bij de Raad Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen (ROG), en is verder o.a. werkzaam geweest bij de Universiteit Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam, voor zij in 2006 bij QANU is gaan werken, per 1 september 2008 in de functie coördinator bedrijfsvoering. Zij heeft diverse cursussen op het gebied van Rechtsgeleerdheid, Economie en Accountancy gevolgd aan de Open Universiteit Nederland, en heeft bij die universiteit ook gewerkt als cursusbegeleider van de Basiscursus Recht. Sanderijn is eerste aanspreekpunt voor de interne organisatie van QANU, waaronder finance & control, facilitair contractbeheer, verzekeringen en inkoop.

Secretariaat

030 230 3100


Stuur e-mail
mr. N.A. (Nathalie) Pasveer BEd

Nathalie Pasveer is sinds 2009 werkzaam bij QANU als secretaresse. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna als juridisch medewerker en advocaat-stagiaire in het arrondissement Utrecht. In 2008 behaalde zij haar de stageverklaring Advocatuur. In het najaar van 2013 is zij bovendien afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs.