Directeur

030 230 3100


Stuur e-mail
Prof. Dr. O. (Odin) Dekkers

Odin Dekkers heeft ruime ervaring binnen het Nederlandse en internationale hoger onderwijs. Van 2001 tot 2019 was hij hoogleraar Engelse Letterkunde aan de Radboud Universiteit en heeft vanuit die positie een groot aantal uiteenlopende functies binnen onderwijs en onderzoek bekleed, zowel nationaal als internationaal. In de loop der jaren is hij zich steeds meer gaan richten op management en bestuur, o.a. als directeur onderwijs aan de RU en voorzitter van diverse commissies en besturen.

Projectleiders

030 230 3100


Stuur e-mail
J. (Jaïra) Azaria MA

Jaïra Azaria is momenteel betrokken bij de visitatieclusters Moderne Taal- en Letterkunde en Geschiedenis & Internationale Betrekkingen.

Jaïra volgde de opleiding Midden-Oosten Studies aan de Universiteit Leiden en heeft haar master deels in Istanbul voltooid. Na haar afstuderen heeft zij verschillende functies vervuld, onder meer bij het Leids Universiteits Fonds en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Projectleiders

030 230 3100


Stuur e-mail
dr. I.M. (Irene) Conradie

Irene Conradie is als projectleider betrokken bij de onderwijsvisitaties in het cluster Communicatie- en Informatiewetenschappen en Mediastudies, en in het cluster Sociale Geografie en Planologie.

Irene studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2010 binnen een interdisciplinair onderzoeksproject op Seneca's Epistulae Morales ad Lucilium. Aansluitend werkte ze als docent academische vaardigheden en onderwijscoördinator bij de Universiteit Utrecht. Daarna volgde een overstap naar de financiële dienstverlening om breder ervaring op te doen. In functies als kredietbeoordelaar en manager Kredietrisicomanagement verdiepte zij zich in risicomanagement en kwaliteitszorg.

Projectleiders

030 230 3100


Stuur e-mail
P.A. (Peter) Hildering MSc
Coördinator Onderwijsbeoordelingen

Peter Hildering begeleidt vanuit QANU overwegend beoordelingen van technische, exacte en natuurwetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma's. Hij begeleidt onder andere de onderwijsvisitaties Natuur- en Sterrenkunde, Informatica, Bouwkunde, Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde, en de onderzoeksbeoordeling van het kwantuminstituut QuTech. 

Peter studeerde Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente, en Natuur- en Sterrenkunde aan de Radboud Universiteit, met als afstudeerrichting wetenschapscommunicatie. Hij werkte daarna als freelance wetenschapsjournalist voor diverse bladen, en als manager communicatie bij NWO-onderzoeksinstituut Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam.

Projectleiders

030 230 3100


Stuur e-mail
P. (Petra) van den Hoorn MSc

Petra van den Hoorn is op dit moment betrokken bij de onderwijsvisitaties in de clusters Biomedische Technologie en Kunst & Cultuur.

Petra studeerde Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voordat ze bij QANU kwam werken, was ze als onderzoeker en projectcoördinator in dienst bij de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Hier was ze verantwoordelijk voor de dataverzameling bij duizenden beginnende leraren in het voortgezet onderwijs in Nederland. Ook werkte ze aan verschillende onderzoeksvragen rondom de professionele ontwikkeling van starters in het onderwijs.

Projectleiders

030 230 3100


Stuur e-mail
dr. M.J. (Marijn) Hollestelle

Marijn Hollestelle is betrokken bij diverse onderwijsvisitaties, waaronder Biomedische Technologie, Bouwkunde en het cluster Natuur- en Sterrenkunde. Hij studeerde natuurkunde en History and Philosophy of Science aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2011 aan de Universiteit Leiden op zijn biografie over de natuurkundige Paul Ehrenfest. Daarna werkte hij als onderzoeker bij de Stichting Historie der Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na een onderzoek voor het Rathenau Instituut werkte hij zes jaar als beleidsmedewerker bij NWO, domein Exacte en Natuurwetenschappen.

 

Projectleiders

030 230 3100


Stuur e-mail
dr. A.H.A.M. (Alexandra) Paffen

Alexandra Paffen coördineert op dit moment onder andere de onderwijsvisitaties van de clusters Life Sciences, Leisure and Tourism en Geschiedenis.  Zij was eerder onder andere betrokken bij onderwijsvisitaties Biomedische Wetenschappen en de onderzoeksmaster Multidisciplinary Economics.

Alexandra studeerde Cultuur en Wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht en promoveerde vervolgens aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft als docent, beleidsmedewerker, onderwijscoördinator en studieadviseur gewerkt aan verschillende universiteiten. Voor ze in dienst trad bij QANU, werkte ze bij de Universiteit van Amsterdam onder andere als projectleider UvA Matching voor alle Sociale Wetenschappen.

Projectleiders

030 230 3100


Stuur e-mail
dr. F. (Fiona) Schouten

Fiona Schouten is projectleider bij QANU en bestuurssecretaris bij het SSH-beraad, dat zich ten doel stelt de positie van de sociale en geesteswetenschappen in Nederland te versterken. Voor QANU begeleidt ze op dit moment de visitaties van de onderzoeksmasters Recht en de Universitaire Lerarenopleidingen. Daarnaast levert ze onderwijskundig advies bij de herziening van de Beroepsopleiding Advocaten, in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Ze heeft ervaring met onderwijsvisitaties in (zeer) grote clusters, waaronder Rechtsgeleerdheid en Kunst en Cultuur, de beoordeling van onderzoeksmasters, herstelbeoordelingen en het bijzonder kenmerk internationalisering (CeQuInt). Fiona heeft als extern lid zitting in de examencommissie van de Pabo aan de Hogeschool Utrecht. Ze studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in de Spaanse letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Eerder werkte ze als beleidsmedewerker en redacteur bij het Nexus Instituut.

Projectleiders

030 230 3100


Stuur e-mail
dr. A. (Anna) Sparreboom
Coördinator Onderzoeksbeoordelingen

Anna Sparreboom is het eerste aanspreekpunt voor instellingen die een onderzoeksbeoordeling willen laten uitvoeren. Als coördinator onderzoeksvisitaties werkt zij, door zowel interne als externe werkzaamheden, aan de uitvoering van kwalitatief goede onderzoeksbeoordelingen door QANU.  

Naast haar taken als coördinator begeleidt zij als projectleider zowel onderzoeks- als onderwijsvisitaties. Op dit moment coördineert zij de onderwijsvisitaties Moderne Taal- en Letterkunde en Humanistiek. Anna werkte voorheen als docent en promovenda Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam

Projectleiders

030 230 3100


Stuur e-mail
dr. E. (Els) Schröder

Els Schröder heeft ruimschoots ervaring met de beoordeling van joint programmes, opleidingen met een internationaal en/of interdisciplinair karakter en verschillende bijzondere kenmerken. Momenteel begeleidt ze onder meer het interfacultair instituut CLUE+ bij zijn onderzoeksvisitatie en de onderzoekmasters Archeologie, Oudheid en Regiostudies bij hun onderwijsbeoordelingen. Els studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2012 aan de University of York met een interdisciplinair onderzoek naar vriendschap in tiende-eeuws Engeland. Ze werkte eerder bij de academische uitgeverij Brepols in België en was eindredacteur en senior beleidsmedewerker bij het Nexus Instituut.

Projectleiders

030 230 3100


Stuur e-mail
A.P. (Anke) van Wier MA

Anke van Wier is betrokken bij de onderwijsvisitaties Technische Geneeskunde, Criminologie, Tandheelkunde en Archeologie. Voorheen was ze werkzaam als docent voor de bacheloropleiding European Studies aan de Universiteit van Maastricht. Hier was ze onder andere ook lid van de opleidingscommissie en een adviescommissie over de rol van onderwijsevaluaties. 

Anke studeerde Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en European Studies aan de Universiteit van Maastricht

Projectmedewerkers

030 230 3100


Stuur e-mail
M. (Marcella) van Schie MA

Marcella van Schie is coordinator van de projectondersteuners. Zij studeerde (publieks)geschiedenis aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen heeft ze onder meer gewerkt als (assistent-)projectmanager bij een vertaalbureau, als reisleider bij SRC Cultuurvakanties en als Trainee Informatieadviseur bij verschillende werkgevers.

Projectmedewerkers

030 230 3100


Stuur e-mail
V.C.E. (Valérie) Drost, MSc.

Valérie Drost is betrokken bij de organisatie van verschillende onderwijsvisitaties, waaronder die van de clusters Religie en Theologie, Informatica, Cognitieve Neurowetenschappen en Health Sciences. Zij behaalde haar bachelorsdiploma Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en rondde vervolgens de masteropleiding Health and Social Psychology en de masteropleiding Health Education & Promotion af. Van 2015 tot 2018 werkte zij voor EDLAB, het instituut voor onderwijsinnovatie van de Universiteit Maastricht, waar zij eerst als onderzoeker en vervolgens als projectcoördinator Onderwijs Innovatie werkzaam was.

Projectmedewerkers

030 230 3100


Stuur e-mail
V.L. (Victor) van Kleef MA

Victor van Kleef stelt o.a.. visitatiepanels samen, is betrokken bij de organisatorische voorbereiding van visitaties en de administratieve afronding hiervan.

Na het behalen van de bachelor Geschiedenis in Leiden heeft hij het prestigieuze masterprogramma European History & Civilisation voltooid aan de Universiteit Leiden, Université Paris 1 – Panthéon/Sorbonne en Oxford University. Victor werkte hiervoor bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en als research consultant en congresorganisator in Brussel.

Staf

030 230 3100


Stuur e-mail
S. (Sanderijn) de Vries
Coördinator bedrijfsvoering

 

 

Staf

030 230 3100


Stuur e-mail
H. (Heleen) Faas
Medewerker bedrijfsvoering

Secretariaat

030 230 3110


Stuur e-mail
M. (Mariska) Bredenhoff
Office manager

 

 

Secretariaat

030 230 3100


Stuur e-mail
Y. (Yvet) van Eersel
Office manager