Directeur

030 230 3100


Stuur e-mail
drs. S (Sietze) Looijenga
Directeur

Sietze Looijenga heeft als directeur sinds 2013 de dagelijkse leiding over QANU. Hij heeft Nederlands gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en na zijn afstuderen verschillende functies vervuld aan diezelfde universiteit. Van 1999 tot 2003 werkte hij aan de Freie Universität Berlin en het Talencentrum van de Universiteit Gent. In 2003 keerde hij terug naar Nederland en trad hij in dienst van de VSNU als projectleider Kwaliteitszorg, en ging na de verzelfstandiging hiervan als projectleider voor QANU werken. Hij werkte daarnaast in 2008 tijdelijk als adviseur onderwijs voor de Universiteit Utrecht. Bij QANU werd hij in 2009 plaatsvervangend directeur.

Projectleiders

030 230 3104


Stuur e-mail
drs. M. (Trees) Graas

Trees Graas heeft jarenlange ervaring in het coördineren van landelijke onderwijsvisitaties in uiteenlopende disciplines.  Ze ondersteunde de afgelopen jaren diverse proefvisitaties, mid term reviews en herstelbeoordelingen. Trees verzorgt daarnaast trainingen aan opleidingsverantwoordelijken in het schrijven van zelfevaluaties waarin de nadruk ligt op het ten volle benutten van de ruimte die het nieuwe beoordelingskader opleidingen biedt.

Op dit moment is ze verantwoordelijk voor de visitatiegroepen Geneeskunde en Tandheelkunde. Naast visitaties in het hoger onderwijs, begeleidt ze regelmatig bestuurlijke visitaties in het primair onderwijs in opdracht van de PO-raad. Eerder werkte zij als onderwijscoördinator en studieadviseur aan diverse faculteiten aan de VU. Na afronding van haar studie Geschiedenis participeerde zij in diverse onderzoeksprojecten.

Projectleiders

030 230 3115


Stuur e-mail
P.A. (Peter) Hildering MSc

Peter Hildering begeleidt vanuit QANU overwegend beoordelingen van technische, exacte en natuuwetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma's. Hij begeleidt onder andere de onderwijsvisitaties Natuur- en Sterrenkunde, Bouwkunde, Biomedische Technologie, Technische Geneeskunde en Nanoscience, en de onderzoeksbeoordeling van het kwantuminstituut QuTech.  Eerder was hij o.a. betrokken bij de onderzoeksvisitaties Applied Physics aan de Universiteit Twente en van zeven instituten van de Faculty of Science and Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen, en de onderwijsvisitaties Bestuurskunde.

Peter studeerde Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente, en Natuur- en Sterrenkunde aan de Radboud Universiteit, met als afstudeerrichting wetenschapscommunicatie (C-variant). Hij werkte daarna als freelance wetenschapsjournalist voor diverse bladen, en als manager communicatie bij NWO-onderzoeksinstituut Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. Peter woont in Hilversum met zijn vrouw, twee zoons en dochter, en is in zijn vrije tijd een enthousiast hardloper.

Projectleiders

030 230 3110


Stuur e-mail
dr. A.H.A.M. (Alexandra) Paffen

Alexandra Paffen coördineert op dit moment onder andere de onderwijsvisitaties van de clusters Life Sciences, Leisure and Tourism en Geschiedenis.  Zij was eerder onder andere betrokken bij onderwijsvisitaties Biomedische Wetenschappen en de onderzoeksmaster Multidisciplinary Economics.

Alexandra studeerde Cultuur en Wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht en promoveerde vervolgens aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft als docent, beleidsmedewerker, onderwijscoördinator en studieadviseur gewerkt aan verschillende universiteiten. Voor ze in dienst trad bij QANU, werkte ze bij de Universiteit van Amsterdam onder andere als projectleider UvA Matching voor alle Sociale Wetenschappen. Alexandra woont in Amsterdam met haar man en dochter. Ze doet yoga, houdt van fietsvakanties en gaat graag naar de opera.

Projectleiders

030 230 3112


Stuur e-mail
dr. F. (Fiona) Schouten

Fiona Schouten heeft ervaring met onderwijsvisitaties in (zeer) grote clusters, de beoordeling van onderzoeksmasters, herstelbeoordelingen en het bijzonder kenmerk internationalisering (CeQuInt). Fiona coördineert op dit moment de onderwijsvisitaties Rechtsgeleerdheid, Criminologie en Kunst en Cultuur. Eerder begeleidde ze onder meer de clustervisitatie van de Executive Masters of Finance and Control en de onderwijs- en onderzoeksvisitaties aan de Nederlandse Defensie Academie. Zij heeft als extern lid zitting in de examencommissie van de Pabo aan de Hogeschool Utrecht.

Ze studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in de Spaanse letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna werkte ze als beleidsmedewerker, redacteur en onderzoeker bij het Nexus Instituut in Tilburg. Zij Fiona woont met man en dochters in haar geboortestad Utrecht, reist regelmatig naar Spanje en leest graag en veel.

Projectleiders

030 230 3114


Stuur e-mail
dr. E. (Els) Schröder

Els Schröder begeleidt bij QANU doorgaans onderwijs- en onderzoeksvisitaties waarbij een uitstekende beheersing van het Engels en kennis van het internationale, academische veld gewenst zijn.  Els heeft ervaring met de beoordeling van joint programmes, onderzoeksscholen, opleidingen met een internationaal en/of interdisciplinair karakter en het bijzonder kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs. Voor QANU begeleidt ze onder meer de clusters Liberal Arts and Sciences en Pedagogische Wetenschappen. Eerder was ze betrokken bij de onderzoeksbeoordeling Chemical and Natural Sciences aan de Universiteit Utrecht, de Accountancy-opleidingen van de University of Curaçao en de onderwijsclusters Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde en Politicologie.

Ze werkte eerder bij academische uitgeverij en was eindredacteur en senior beleidsmedewerker bij het Nexus Instituut. Ze promoveerde in 2012 aan de University of York met haar interdisciplinaire onderzoek ‘Friendship and Favour in Late Tenth-Century England'. Naast haar werk bij QANU, werkt ze als museumdocent en onderzoeker voor het Nationaal Onderwijsmuseum. Els beoefent aikido, zeilt en trekt graag de natuur in.

Projectleiders

030 230 3103


Stuur e-mail
dr. A. (Anna) Sparreboom
Coördinator Onderzoek

Anna Sparreboom is het eerste aanspreekpunt voor instellingen die een onderzoeksbeoordeling willen laten uitvoeren. Als coördinator onderzoeksvisitaties werkt zij, door zowel interne als externe werkzaamheden, aan de uitvoering van kwalitatief goede onderzoeksbeoordelingen door QANU.


Naast haar taken als coördinator begeleidt zij als projectleider zowel onderzoeks- als onderwijsvisitaties. Op dit moment coördineert zij de onderwijsvisitaties Moderne Taal- en Letterkunde en Humanistiek. Eerder was zij onder andere projectleider van de onderwijsvisitaties Gezondheidswetenschappen en Geomatics en de onderzoeksvisitaties Theologie en Psychologie.


Anna werkte voorheen als docent en promovenda Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift ging over de sociale functie en culturele betekenis van jachtspektakels in Romeins Noord-Afrika. Naast haar onderzoek en onderwijs organiseerde zij enkele internationale wetenschappelijke congressen en een PhD-masterclass in Rome voor de nationale onderzoeksschool. Zij woonde ook enige tijd in Leuven (België) waar zij werkte als taaltrainer Nederlands als tweede taal. Anna woont in Utrecht en is in haar vrije tijd actief in de redactie van tijdschrift Roma Aeterna.

Projectleiders

A.P. (Anke) van Wier MA

Anke van Wier is projectleider bij QANU en betrokken bij de onderwijsvisitaties Technische Geneeskunde, Criminologie, Tandheelkunde en Archeologie. Voorheen was ze werkzaam als docent voor de bacheloropleiding European Studies aan de Universiteit van Maastricht. Hier was ze onder andere ook lid van de opleidingscommissie en een adviescommissie over de rol van onderwijsevaluaties. 

Anke studeerde Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en European Studies aan de Universiteit van Maastricht. Ze woont in Utrecht en doet aan CrossFit en kampeert en wandelt graag. 
 

Projectleiders

dr M.J. (Marijn) Hollestelle

Marijn Hollestelle is betrokken bij diverse onderwijsvisitaties, waaronder Biomedische Technologie, Bouwkunde en het cluster Natuur- en Sterrenkunde. Hij studeerde natuurkunde en History and Philosophy of Science aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2011 aan de Universiteit Leiden op zijn biografie over de natuurkundige Paul Ehrenfest. Daarna werkte hij als onderzoeker bij de Stichting Historie der Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na een onderzoek voor het Rathenau Instituut werkte hij zes jaar als beleidsmedewerker bij NWO, domein Exacte en Natuurwetenschappen.

Marijn woont in Vianen met zijn vrouw en twee zonen. Hij leest, schrijft en tekent, gaat graag naar de opera en het ballet, en beoefent diverse Japanse vechtkunsten.

Projectleiders

030 230 31 10


Stuur e-mail
P. (Petra) van den Hoorn MSc

Petra van den Hoorn is op dit moment betrokken bij de onderwijsvisitaties in de clusters Biomedische Technologie en Kunst & Cultuur.

Petra studeerde Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voordat ze bij QANU kwam werken, was ze als onderzoeker en projectcoördinator in dienst bij de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Hier was ze verantwoordelijk voor de dataverzameling bij duizenden beginnende leraren in het voortgezet onderwijs in Nederland. Ook werkte ze aan verschillende onderzoeksvragen rondom de professionele ontwikkeling van starters in het onderwijs. Ze woont samen met haar man en haar zoon in Zwolle. In haar vrije tijd houdt ze zich graag bezig met natuur of cultuur en doet ze vrijwilligerswerk.

Externe secretarissen

drs. L.C. (Linda) te Marvelde

Linda werkte van 2010 tot 2018 bij QANU als projectleider en coördinator Onderwijs. Ze heeft Engelse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daarna verschillende functies bij de dezelfde universiteit vervuld. Ze was o.a. projectmedewerker bij de samenwerkingsorganisatie UvA-HvA en beleidsmedewerker bij de afdeling Academische Zaken. Van 2007 tot 2010 was zij projectleider bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 

Externe secretarissen

dr. Meg van Bogaert

Meg Van Bogaert werkte tot en met 2017 bij QANU als projectleider en coördinator onderzoeksvisitaties. Zij heeft na haar studie Farmacie de postdoctorale opleiding tot apotheker gevolgd. Na kort als projectapotheker in het ziekenhuis te hebben gewerkt, is ze onderzoek gaan doen aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in Utrecht. In 2006 is ze gepromoveerd in de psychofarmacologie met als titel van haar proefschrift: Predisposed to Anxiety: Involvement of 5-HT1A and GABAA receptors.

Daarna heeft ze als regulatory affairs manager kennis opgedaan van de farmaceutische industrie bij een grote generieke geneesmiddelenfabrikant. Ook heeft ze gewerkt als programmasecretaris bij ZonMW, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, op de onderwerpen Alternatieven voor Dierproeven en Systeembiologie.

Externe secretarissen

drs. Mariëtte Huisjes

Mariette Huisjes begeleidt in 2018 als secretaris voor QANU een deel van de psychologievisitatie. Mariette studeerde wetenschapsfilosofie in Groningen en aan de UvA. Naast haar rol als secretaris werkt zij als freelance schrijver/eindredacteur voor wetenschappelijke organisaties. Zo maakt zij het blad Hypothese voor NWO, schreef een boek over de geschiedenis van de TU Delft en redigeert zij rapporten voor de KNAW.

Externe secretarissen

dr. Barbara van Balen

Barbara van Balen heeft als projectleider bij QANU veel  onderwijs- en onderzoeksvisitaties begeleid . Inmiddels is zij weer als zelfstandige werkzaam (BvB-consultancy).  Barbara is onderwijskundige (Utrecht 1979) en heeft zowel in de kwaliteitszorg en onderwijsevaluatie, als op het gebied van  emancipatie en diversiteit diverse functies gehad en projecten gedaan aan universiteiten, hogescholen en Europese en maatschappelijke organisaties. Zij promoveerde in 2001 (UvA) op een onderzoek naar de positie van vrouwen in het wetenschappelijk onderwijs en publiceerde over wetenschappelijke loopbanen.

Externe secretarissen

dr. Marianne van der Weiden

Marianne van der Weiden werkt sinds 2012 als freelancer voor onderwijs- en onderzoeksvisitaties in opdracht van QANU, NVAO, NQA en individuele opleidingen en instellingen. Voor QANU heeft ze in 2017 als secretaris opgetreden bij de onderwijsvisitaties Politicologie en Rechtsgeleerdheid, in 2016 bij de accreditatie van twee onderzoeksmasters en bij de onderzoeksvisitatie Rechtsgeleerdheid. Voor een overzicht van haar activiteiten zie www.mariannevanderweiden.nl. 

Marianne studeerde af in psychologie (1978) en klassieke talen (1986) aan de Universiteit Utrecht en is gepromoveerd in de klassieke talen aan de Radboud Universiteit (1991). Ze werkte bij de VSNU in de beginfase van het visitatiestelsel, en daarna bij het International Institute of Social Studies en de MBO Raad.

Externe secretarissen

Mark Delmartino MA

Mark Delmartino is zaakvoerder van MDM CONSULTANCY bvba en is als freelancer actief bij QANU. Hij begeleidde als secretaris o.a. de clustervisitatie Theologie en Religiewetenschappen en de gecombineerde accreditaties NVAO-AACSB (economie- en businessopleidingen) en NVAO-EAPAA (cluster bestuurskunde). Sinds 2010 is Mark gecertificeerd secretaris bij de NVAO. Hij heeft ruime ervaring met initiële accreditaties, alsook met ITK’s in Nederland en instellingsreviews in Vlaanderen.

Mark studeerde Oude Geschiedenis en European Studies aan de universiteiten van Leuven en Bologna. Na zijn studies werkte hij twaalf jaar in ‘Brussel’ als projectmanager in opdracht van de Europese Commissie en als beleidsmedewerker van Europese netwerken op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, handicap en civil society development. 

Externe secretarissen

dr. Floor Meijer

Floor Meijer is freelance onderzoeker, adviseur en tekstschrijver. Zij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aansluitend aan diezelfde universiteit op het cultuurhistorische proefschrift Wereldburgers. Vrijmetselaren en de stad Amsterdam, 1848-1906. Na haar promotie werkte Floor aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA als docent en coördinator van onderzoeksscholen.

Van 2011-2016 was zij bij QANU in dienst als projectleider van onderzoek- en onderwijsvisitaties. Sinds twee jaar werkt Floor (onder meer) als freelance secretaris. Een overzicht van de projecten waarbij zij betrokken is/was, staat op haar website (http://www.floor-meijer.com).

Floor woont deels in Amsterdam en deels in Bretagne (Frankrijk), waar zij een klein manoir renoveert, tuiniert en experimenteert met historische recepten.  

Projectmedewerkers

030 230 3121


Stuur e-mail
M. (Marcella) van Schie MA

Marcella van Schie ondersteunt als projectmedewerker bij QANU projectleiders bij diverse taken, waaronder panelsamenstellingen. Marcella studeerde (publieks)geschiedenis aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen heeft ze onder meer gewerkt als (assistent-)projectmanager bij een vertaalbureau, als reisleider bij SRC Cultuurvakanties en als Trainee Informatieadviseur bij verschillende werkgevers. Marcella woont in Amstelveen. In haar vrije tijd wandelt ze graag met haar hond in het bos en rijdt ze paard.

Staf

030 230 3113


Stuur e-mail
S. (Sanderijn) de Vries
Coördinator bedrijfsvoering

Sanderijn is eerste aanspreekpunt voor de interne organisatie van QANU, waaronder finance & control, facilitair contractbeheer, verzekeringen en inkoop.

Zij is haar loopbaan begonnen als projectmedewerker bij de Raad Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen (ROG), en is verder o.a. werkzaam geweest bij de Universiteit Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam, voor zij in 2006 bij QANU is gaan werken, per 1 september 2008 in de functie coördinator bedrijfsvoering. Zij heeft diverse cursussen op het gebied van Rechtsgeleerdheid, Economie en Accountancy gevolgd aan de Open Universiteit Nederland, en heeft bij die universiteit ook gewerkt als cursusbegeleider van de Basiscursus Recht.

Staf

030 230 31 10


Stuur e-mail
H. (Heleen) Faas
Medewerker bedrijfsvoering

Heleen is werkzaam als medewerker bedrijfsvoering, en ondersteund in deze functie de gehele interne organisatie bij QANU. 

In 1994 studeerde zij af aan het toenmalige Conservatorium van Hilversum, dat sinds 1998 is gefuseerd met het Sweelinck tot het Conservatorium van Amsterdam. De studie Algemene muzikale vorming bleek een goede springplank te zijn naar een uiteenlopende carrière. Van tourmanager voor internationale opera – en dans gezelschappen, als managementassistent bij de Publiek Omroep, naar diverse andere ondersteunende functies bij uiteenlopende organisaties en bedrijven. Theaterbezoek, fietsen en tennissen doet zij graag in haar vrije tijd naast het bestuurswerk voor de tennisvereniging.

Secretariaat

030 230 3100


Stuur e-mail
mr. N.A. (Nathalie) Pasveer BEd

Nathalie Pasveer is sinds 2009 werkzaam bij QANU als secretaresse. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna als juridisch medewerker en advocaat-stagiaire in het arrondissement Utrecht. In 2008 behaalde zij haar de stageverklaring Advocatuur. In het najaar van 2013 is zij bovendien afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs.