Externe secretarissen

dr. B. (Barbara) van Balen
Barbara van Balen heeft als projectleider bij QANU veel  onderwijs- en onderzoeksvisitaties begeleid . Inmiddels is zij weer als zelfstandige werkzaam (BvB-consultancy).  Barbara is onderwijskundige (Utrecht 1979) en heeft zowel in de kwaliteitszorg en onderwijsevaluatie, als op het gebied van  emancipatie en diversiteit diverse functies gehad en projecten gedaan aan universiteiten, hogescholen en Europese en maatschappelijke organisaties. Zij promoveerde in 2001 (UvA) op een onderzoek naar de positie van vrouwen in het wetenschappelijk onderwijs en publiceerde over wetenschappelijke loopbanen.

dr. M. (Meg) van Bogaert
Meg Van Bogaert werkte tot en met 2017 bij QANU als projectleider en coördinator onderzoeksvisitaties. Zij heeft na haar studie Farmacie de postdoctorale opleiding tot apotheker gevolgd. Na kort als projectapotheker in het ziekenhuis te hebben gewerkt, is ze onderzoek gaan doen aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in Utrecht. In 2006 is ze gepromoveerd in de psychofarmacologie met als titel van haar proefschrift: Predisposed to Anxiety: Involvement of 5-HT1A and GABAA receptors. Daarna heeft ze als regulatory affairs manager kennis opgedaan van de farmaceutische industrie bij een grote generieke geneesmiddelenfabrikant. Ook heeft ze gewerkt als programmasecretaris bij ZonMW, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, op de onderwerpen Alternatieven voor Dierproeven en Systeembiologie.

drs. M. (Mariëtte) Huisjes MA
Mariette Huisjes begeleidt in 2018 als secretaris voor QANU een deel van de psychologievisitatie. Mariette studeerde wetenschapsfilosofie in Groningen en aan de UvA. Naast haar rol als secretaris werkt zij als freelance schrijver/eindredacteur voor wetenschappelijke organisaties. Zo maakt zij het blad Hypothese voor NWO, schreef een boek over de geschiedenis van de TU Delft en redigeert zij rapporten voor de KNAW.

M. (Mark) Delmartino MA
Mark Delmartino is zaakvoerder van MDM CONSULTANCY bvba en is als freelancer actief bij QANU. Hij begeleidde als secretaris o.a. de clustervisitatie Theologie en Religiewetenschappen en de gecombineerde accreditaties NVAO-AACSB (economie- en businessopleidingen) en NVAO-EAPAA (cluster bestuurskunde). Sinds 2010 is Mark gecertificeerd secretaris bij de NVAO. Hij heeft ruime ervaring met initiële accreditaties, alsook met ITK’s in Nederland en instellingsreviews in Vlaanderen. Mark studeerde Oude Geschiedenis en European Studies aan de universiteiten van Leuven en Bologna. Na zijn studies werkte hij twaalf jaar in ‘Brussel’ als projectmanager in opdracht van de Europese Commissie en als beleidsmedewerker van Europese netwerken op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, handicap en civil society development. 

drs. L.C. (Linda) te Marvelde
Linda werkte van 2010 tot 2018 bij QANU als projectleider en coördinator Onderwijs. Ze heeft Engelse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daarna verschillende functies bij de dezelfde universiteit vervuld. Ze was o.a. projectmedewerker bij de samenwerkingsorganisatie UvA-HvA en beleidsmedewerker bij de afdeling Academische Zaken. Van 2007 tot 2010 was zij projectleider bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 

dr. F. (Floor) Meijer
Floor Meijer is freelance onderzoeker, adviseur en tekstschrijver. Zij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aansluitend aan diezelfde universiteit op het cultuurhistorische proefschrift Wereldburgers. Vrijmetselaren en de stad Amsterdam, 1848-1906. Na haar promotie werkte Floor aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA als docent en coördinator van onderzoeksscholen. Van 2011-2016 was zij bij QANU in dienst als projectleider van onderzoek- en onderwijsvisitaties. Sinds twee jaar werkt Floor (onder meer) als freelance secretaris. Een overzicht van de projecten waarbij zij betrokken is/was, staat op haar website (http://www.floor-meijer.com). Floor woont deels in Amsterdam en deels in Bretagne (Frankrijk), waar zij een klein manoir renoveert, tuiniert en experimenteert met historische recepten.