Ontwikkelgericht visiteren: de heilige graal voor opleidingsaccreditaties?

20200811-Qanu-103

Een accreditatieproces dat minder werk kost om te organiseren, maar tot meer betrouwbare en bruikbare resultaten leidt: komt de droom van accreditatieorganisaties en hoger onderwijsinstellingen eindelijk uit?

Afgelopen april heeft Qanu een pilotproject opgezet met Wageningen Univeristy & Research om een accreditatieproes te organiseren met een ontwikkelgerichte aanpak. Deze aanpak is bedoeld om werklast significant te verminderen, terwijl de visitatie meer bruikbare resultaten oplevert. Een panel beoordeelde de bachelor- en masteropleidingen Biologie op basis van bestaande documenten, en besteedde het grootste deel van het bezoek aan een dialoog gericht op ontwikkelpunten van de opleiding.

De details en belangrijkste lessen vind je in onze nieuwste paper ‘Towards a development-oriented approach to programme assessment: a Dutch case study’. Deze paper is onderdeel van de jubileumuitgave ter ere van het twintigjarig bestaan van ENQA.