Voorbereiding visitaties

Hulp nodig bij het voorbereiden van een visitatie? Wij voeren per jaar honderden visitaties uit, en weten hoe je je hierop optimaal kunt voorbereiden.

Voorbereiding

Op basis van onze ervaring met visitaties kunnen we je feedback geven op je documentatie, of een proefvisitatie opzetten en begeleiden. Ook kunnen we deelnemers trainen in het voeren van gesprekken of het schrijven van een zelfevaluatierapport. Vraag ons bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een NVAO-opleidingsaccreditatie in hbo of wo, een Instelingstoets Kwaliteitszorg (ITK) of een Toets Nieuwe Opleiding.

Meer weten?

Peter72dpi

Neem contact op met Peter Hildering