Strategie- en beleidsevaluatie

Hoe effectief is de strategie van je organisatie? Heeft het gevoerde beleid het gewenste effect gehad? Was een financieringsinstrument succesvol? Wij helpen bedrijven, overheden, financiers en onderzoeksinstellingen met het evalueren van strategie en beleid.

Ons uitgangspunt

In onze evaluatieprocesen besteden we veel aandacht aan ontwikkeling en aanbevelingen voor verbetering. Wij geloven dat evaluaties geen afrekening met het verleden zijn, maar een kans om te werken aan ontwikkeling met het oog op de toekomst.

Onze werkwijze

Wij ontwerpen met jullie een geschikt beoordelingsinstrument voor het evalueren van strategie, beleid of ingezette middelen, en ondersteunen in de uitvoering hiervan. We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van evaluaties en protocollen op basis van peer review. We helpen je om vast te stellen welke criteria en indicatoren passen bij jullie wensen. Onze adviseurs zijn daarnaast ervaren in het begeleiden van evaluatiecommissies als secretaris en het verzorgen van rapportages.

 

20200811-Qanu-072

Onze diensten

Wij kunnen je onder andere ondersteunen bij:

  • evaluatie van onderzoeksprogramma’s of financieringsinstrumenten
  • strategiegebaseerde evaluaties
  • evaluatie van effectiviteit van beleid
  • bestuurlijke visitaties
  • het opstellen van evaluatieprotocollen
  • het leveren van secretarissen voor evaluatiecommissies

Onze klanten

Wij zijn vooral actief in de wereld van onderwijs en onderzoek, en werken veel met kennisinstellingen. De afgelopen jaren zijn we onder andere betrokken geweest bij het opstellen van een evaluatieprotocol en het secretarieel ondersteunen van bestuurlijke visitaties in het primair onderwijs (PO Raad), het evalueren van financieringsinstrumenten voor Europese onderzoeksinfrastructuren (ERIC), het uitvoeren van evaluaties van het onderzoek aan Nederlandse universiteiten, en het ondersteunen van audits bij kennisdomeinen binnen het RIVM.

Meer weten?

Odin72dpi

Neem contact op met Odin