Onderzoeksevaluatie

Wil je de kwaliteit van het onderzoek aan je instelling laten evalueren? Onze secretarissen kunnen je ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoeksevaluatie. Onze werkwijze  kenmerkt zich door een open en ontwikkelgerichte benadering, waarbij experts als critical friends meedenken over kwaliteitsverbetering.

Evaluaties op maat

Nederlandse universiteiten gebruiken voor onderzoeksevaluaties het SEP, het Strategy Evaluation Protocol 2021-2027. Wij zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het SEP en kunnen dus gericht adviseren over het gebruik ervan.

Voor niet-universitaire onderzoeksinstellingen gebruiken we een evaluatieprotocol dat we op maat voor de instelling ontwikkelen; vraag ons naar de mogelijkheden.

Wat biedt Qanu?

Wij geloven in het belang van een veilige en constructieve sfeer tijdens een evaluatie. Op die manier kunnen de experts jullie onderzoeksprogramma goed leren kennen en meedenken over verbeteringen. De secretaris is een belangrijke spil in het proces, en begeleidt zowel de instelling als de experts om deze veilige en constructieve sfeer te realiseren.

Om ervoor te zorgen dat je maximaal effect haalt uit de evaluatie, zijn wij graag al in een vroeg stadium bij de voorbereidingen betrokken. Onze secretaris heeft dan tijd om jullie te leren kennen en mee te denken over het zelfevaluatierapport, het bezoekprogramma en de instructie van de commissie. Dat draagt bij aan het soepel verlopen van het evaluatieproces.

Onze secretarissen

Onze secretarissen zijn hooggekwalificeerde professionals die de wereld van onderzoek en onderwijs goed kennen en getraind zijn om met de geldende protocollen te werken. De secretaris neemt in een voorgesprek jullie wensen door en informeert de experts over het evaluatieprotocol en het Nederlandse onderzoekslandschap. Ook begeleidt de secretaris de commissie tijdens het bezoek, bewaakt de sfeer en zorgt ervoor dat het protocol correct wordt gebruikt. Het resultaat is een rapport met zorgvuldig onderbouwde kwalitatieve evaluaties en duidelijke aanbevelingen voor de toekomst.

Verdere ondersteuning

Wij zijn graag bereid om in overleg ook de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • Het opstellen van een evaluatieprotocol op maat
 • Verzorgen van een workshop over SEP 2021-2027;
 • Feedback geven op concept-zelfevaluatie
 • Adviseren over het opnemen van kwantatieve gegevens;
 • Samenstellen van de commissie van experts op basis van jullie voorkeuren en suggesties;
 • Toetsen van de onafhankelijkheidsvereisten van kandidaat-commissieleden;
 • Logistieke ondersteuning voor reis en verblijf van de commissieleden
 • Beschikbaar maken van zelfevaluatierapport en andere documentatie voor commissie via beveiligde portal;
 • Uitbetalen van vergoedingen aan commissieleden;
 • Schrijven van een state-of-the-art-rapport over het vakgebied in Nederland (bij een clusterbeoordeling)

Evaluatie Europese onderzoeksinfrastructuren

Evaluatie van Europese onderzoeksinfrastructuren (ERICs) voert Qanu uit binnen ERIEC, een Europees samenwerkingsverband van evaluatiebureau’s.

20200811-Qanu-163

Over het SEP 2021-2027

Qanu is actief lid van de werkgroep die het SEP ontwikkelt, en is dus goed op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen rondom dit protocol. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van het vorige SEP zijn:
Meer dan voorheen: evaluatie van het onderzoek in de context van de eigen doelen en strategie;

 • 4 aspecten in samenhang met de bekende 3 criteria (quality, societal relevance en viability) besproken: open science, PhD-beleid en training, academische cultuur en personeelsbeleid;
 • Kwantatieve indicatoren, narratieven en case-studies;
 • Geen cijfermatige beoordeling, maar een scherp geformuleerd en inhoudelijk oordeel en aanbevelingen voor de toekomst;
 • Aanwezigheid van een promovendus én jonge onderzoeker (early of mid-career) in de commissie.

Meer weten?

Anna72dpi

Neem contact op met Anna