Klachten- en bezwaarprocedure

Procedure voor klachten en bezwaren tegen (de uitkomsten van) beoordelingen van onderzoekseenheden

 

QANU heeft een procedure voor onderzoekseenheden (research units) die een klacht willen indienen of bezwaar willen maken tegen (de uitkomsten van) een beoordeling die is uitgevoerd door een panel dat ondersteund is door QANU. Een klacht of bezwaar kan betrekking hebben op een beoordeling zelf (bijvoorbeeld op de procedures die gehanteerd zijn voorafgaand aan, tijdens en na het bezoek van het panel) of op de uitkomsten van de beoordeling, vastgelegd in het rapport dat de oordelen van het panel over de onderzoekseenheid bevat.

 

  • Een klacht of bezwaar moet binnen een periode van zes weken nadat het definitieve rapport aan de universiteit is geleverd bij de directeur van QANU worden ingediend door het College van Bestuur van de universiteit. De klacht of het bezwaar moet zo duidelijk mogelijk en zo gedetailleerd als noodzakelijk worden beschreven.
  • De directeur van QANU stuurt de klacht of het bezwaar door naar het bestuur van QANU. Het bestuur van QANU onderzoekt de klacht of het bezwaar. Het reageert binnen een periode van twee maanden nadat de klacht of het bezwaar is ingediend door het College van Bestuur van de universiteit op de klacht of het bezwaar.
  • Wanneer de klacht of het bezwaar betrekking heeft op een door QANU gemaakte procedurele fout of op een misverstand aan de kant van QANU, zal QANU de fout corrigeren of het misverstand ophelderen.
  • Als de klacht of het bezwaar geen betrekking heeft op een procedurele fout of een misverstand aan de kant van QANU, organiseert het bestuur van QANU een hoorzitting om de vertegenwoordigers van de universiteit de gelegenheid te geven om hun klacht of bezwaar nader toe te lichten.
  • Het bestuur van QANU besluit of de klacht of het bezwaar terecht is en of het leidt tot een aanpassing van het rapport van het panel of tot andere maatregelen.
  • Als de zaak niet kan worden afgehandeld na de hoorzitting, biedt het bestuur van QANU de mogelijkheid om de hulp van een professionele mediator in te roepen.
  • Als de universiteit zich niet kan vinden in het besluit van het bestuur of in de door de mediator voorgestelde oplossing, heeft zij de mogelijkheid om de zaak aan de rechter voor te leggen.

 

Omdat beoordelingen van onderzoekseenheden als zodanig geen formele implicaties of gevolgen hebben, is het niet mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de beoordelingen van panels die zijn ondersteund door QANU.