Wat biedt QANU?

QANU heeft expertise in en ervaring met alle aspecten van het visitatietraject. QANU verzorgt de panelsamenstelling, levert een secretaris, begeleidt de visitatie en levert het uiteindelijke rapport aan de opleiding.

QANU is gespecialiseerd in de organisatie en en ondersteuning van clustervisitaties in het wetenschappelijk onderwijs. Bij een clustervisitatie worden opleidingen die inhoudelijk overeenkomen gezamenlijk beoordeeld binnen een zogenaamde visitatiegroep. Sinds 2015 zijn clustervisitaties in het hoger onderwijs verplicht. De tijdrovende en complexe organisatie van dergelijke visitaties, die vaak grote aantallen opleidingen en verschillende universiteiten omvatten, neemt QANU de opleidingen uit handen.

Daarnaast levert QANU advies en ondersteuning rondom de onderwijsvisitatie. QANU verzorgt trainingen in het schrijven van een kritische reflectie en adviseert opleidingen in de voorbereiding op een visitatie. QANU verzorgt daarnaast proefvisitaties, midterm reviews en thematische quick scans. Ook geeft QANU trainingen over interne kwaliteitszorg, toetsing en beoordeling. 

Wilt u weten wat QANU voor uw opleiding kan betekenen? Neem contact op met Linda te Marvelde, onderwijscoördinator.

Onderwijsvisitatie

kritische reflectie

state of the art