Staf

drs. S (Sietze) Looijenga

Sietze Looijenga (1963) is sinds 1 maart 2013 directeur van QANU. Hij heeft Nederlands gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en na zijn afstuderen verschillende functies vervuld aan diezelfde universiteit. In 1999 verruilde hij Groningen voor Berlijn, waar hij aan de Freie Universität Berlin werkte als manager van het Thematic Network Project in the Area of Languages, een door de Europese Commissie gefinancierd project. Van eind 2001 tot begin 2003 werkte hij als ICT-verantwoordelijke voor het Talencentrum van de Universiteit Gent. In 2003 keerde hij terug naar Nederland. In maart 2003 trad hij in dienst van de VSNU als projectleider Kwaliteitszorg. Hij werkte het grootste deel van 2008 als adviseur onderwijs voor de Universiteit Utrecht. Na zijn terugkeer naar QANU werd hij in april 2009  plaatsvervangend directeur.

 

directeur
030 230 3100
H. (Hugo) Bakker MA

Hugo Bakker (1985) studeerde geschiedenis, orgel en klavecimbel aan de Universiteit Leiden, het Rotterdams Conservatorium en het Lemmensinstituut Leuven. Na zijn studies was hij met name actief als uitvoerend musicus, in welke hoedanigheid hij diverse prijzen ontving. Daarnaast schreef hij diverse cultuurhistorische en muziekwetenschappelijke artikelen. Ook heeft hij een kleine muziekuitgeverij opgericht. Sinds mei 2016 is hij naast zijn muzikale loopbaan in dienst van QANU als assistent bedrijfsvoering.  

assistent bedrijfsvoering
030-2303103
S. (Sanderijn) de Vries

Sanderijn de Vries (1971) is haar loopbaan begonnen als projectmedewerker bij de Raad Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen (ROG). Hierna is zij assistent-manager bedrijfsvoering geweest bij de vakgroep privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Na een korte onderbreking van haar loopbaan ten behoeve van studie is zij heringetreden als stafmedewerker van het bureau van het European Network of Occupational Therapy van de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2006 is zij werkzaam voor QANU en per 1 september 2008 als coördinator bedrijfsvoering. Sanderijn volgt een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid met een minor op het gebied van Managementwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland.

coördinator bedrijfsvoering
030 230 3113

Secretariaat

mr. N.A. (Nathalie) Pasveer

Nathalie Pasveer (1981) is in 1999 begonnen aan de doctoraalstudies Nederlands Recht en Franse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van haar doctoraalexamen Nederlands Recht is zij haar loopbaan begonnen als juridisch medewerker en vervolgens in augustus 2005 als advocaat-stagiaire in het arrondissement Utrecht. In augustus 2008 is aan haar de stageverklaring Advocatuur uitgereikt. In het najaar van 2013 is zij afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Sinds januari 2009 is zij werkzaam bij QANU als secretaresse.

030 230 3100
S. (Shanna) Willems

Shanna Willems (1981) heeft bij verschillende commerciële werkgevers gewerkt. In de loop der jaren heeft zij verschillende cursussen en trainingen gevolgd. In 2005 is zij als commercieel medewerkster en makelaar in dienst getreden bij een agrarisch makelaarskantoor te Voorhout. Ze heeft in die periode verschillende opleidingen tot (agrarisch) makelaar gevolgd. Vanaf augustus 2011 is Shanna werkzaam als secretaresse bij QANU en zal daarnaast de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening volgen.

030 230 3101

Projectleiders

dr. M.J.V. (Meg) Van Bogaert

Meg Van Bogaert (1975) heeft na haar studie Farmacie de postdoctorale opleiding tot apotheker gevolgd. Na kort als projectapotheker in het ziekenhuis te hebben gewerkt, is ze onderzoek gaan doen aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in Utrecht. In 2006 is ze gepromoveerd in de psychofarmacologie met als titel van haar proefschrift: Predisposed to Anxiety: Involvement of 5-HT1A and GABAA receptors. Daarna heeft ze als regulatory affairs manager kennis opgedaan van de farmaceutische industrie bij een grote generieke geneesmiddelenfabrikant. Ook heeft ze gewerkt als programmasecretaris bij ZonMW, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, op de onderwerpen Alternatieven voor Dierproeven en Systeembiologie. Zij is bij QANU coördinator onderzoek.

coördinator onderzoek
030 230 3105
drs. M. (Trees) Graas

Trees Graas (1981) heeft Geschiedenis gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na het behalen van haar doctoraalexamen in de Nieuwste Geschiedenis, heeft zij gewerkt als studieadviseur aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam en als teammanager van een curriculumproject aan diezelfde faculteit. Tevens was zij betrokken bij een aantal kleinschalige onderzoeksprojecten. Vervolgens is zij een aantal jaren studieadviseur en onderwijscoördinator geweest aan de faculteiten Wijsbegeerte en Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds november 2009 is zij projectleider bij QANU.

030 230 3104
dr. C.J. (Kees-Jan) van Klaveren

Kees-Jan van Klaveren (1984) studeerde Geschiedenis en Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna was hij als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verdedigde zijn proefschrift Het onafhankelijkheidssyndroom. Een cultuurgeschiedenis van het Nederlandse zorgstelsel op 30 september 2015. Hij was onder meer studentlid van het managementteam van de (toenmalige) Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, studentlid van de opleidingscommissie Geschiedenis aan dezelfde faculteit, en voorzitter van de promovendiraad van het Huizinga Instituut, de landelijke onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis. Ook werkte hij tijdens zijn promotietraject als werkgroepdocent. Sinds januari 2013 is hij als projectleider in dienst van QANU.  

 
030 230 3115
L.M. (Leonie) Kuhlmann MSc

Leonie Kuhlmann (1989) rondde in 2015 haar masteropleiding Organisaties, Verandering & Management af aan de Universiteit Utrecht. Hiernaast volgende zij het extra curriculaire honoursprogramma ‘Young Leaders League’. Leonie was in haar studententijd veelvuldig bestuurlijk actief, onder andere als voorzitter van de Jonge Democraten Utrecht, als student-lid in het faculteitsbestuur van de universiteit en als voorzitter van Studenten Toneelvereniging Amsterdam (STA!). Van 2013 tot 2015 vervulde zij de functie van fulltime coördinator van het Landelijk Overleg Fracties (LOF), de stichting die studenten in de universitaire medezeggenschap ondersteunt. In die hoedanigheid heeft zij onder andere een e-learningprogramma voor medezeggenschappers ontwikkeld.

drs. L.C. (Linda) te Marvelde

Linda te Marvelde (1976) heeft Engelse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van haar doctoraalexamen heeft zij verschillende functies bij de Universiteit van Amsterdam vervuld. Ze was o.a. projectmedewerker bij de samenwerkingsorganisatie UvA-HvA (universiteit–hogeschool) en beleidsmedewerker bij de afdeling Academische Zaken. In 2007 verliet zij de universitaire wereld om projectleider te worden bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. In juni 2010 is zij teruggekeerd naar het veld van het hoger onderwijs als projectleider bij QANU.

Onderwijscoordinator
030 230 3107
dr. F. (Fiona) Schouten

Fiona Schouten (1980) studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in de Spaanse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar proefschrift onderzocht ze de herinnering aan de Francotijd in recente Spaanse romans. Daarna werkte ze als beleidsmedewerker en onderzoeker bij het Nexus Instituut in Tilburg, waar ze redacteur was van het tijdschrift Nexus en oprichter en coördinator van het jongerenonderdeel Connect. Sinds september 2015 is ze projectleider bij QANU.

030 230 3112
dr. E. (Els) Schröder

Els Schröder (1981) is historica. Na haar studie in Utrecht promoveerde ze aan de University of York op een onderzoek naar vriendschap in tiende-eeuws Angelsaksisch Engeland. In York was ze werkgroepdocent en actief betrokken bij de herziening van het eerstejaarsprogramma van het bachelorprogramma. Ze werkte op de afdeling Engelstalige publicaties bij de academische uitgeverij Brepols in Turnhout, als studiebegeleider bij Studiemeesters in Amsterdam en als beleidsmedewerker en eindredacteur bij het Nexus Instituut in Tilburg. Naast projectleider bij QANU is Els museumdocent in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.

030-2303114
A.J. (Adrienne) Wieldraaijer-Huijzer MA

Adrienne Huijzer (1986) studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Na het behalen van haar master niet-westerse geschiedenis werkte zij als docent Academische Vaardigheden aan de Vrije Universiteit. Daarnaast heeft zij zich als student-assistent beziggehouden met onderzoek naar de kwaliteit van de onderzoeksmasters van de Faculteit der Letteren en het opzetten van het vak ‘Research Design’.  Vanaf 2010 is zij als Trainee Informatiemanagement werkzaam geweest bij verschillende overheidsinstellingen. Sinds maart 2012 is Adrienne Huijzer als projectleider in dienst bij QANU.

030-230 3106

Afbeelding [medewerkers]

Deze tekst zal niet verschijnen.