Director

030 230 3100


Stuur e-mail
drs. S (Sietze) Looijenga
Directeur

Sietze Looijenga heeft als directeur sinds 2013 de dagelijkse leiding over QANU. Hij heeft Nederlands gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en na zijn afstuderen verschillende functies vervuld aan diezelfde universiteit. Van 1999 tot 2003 werkte hij aan de Freie Universität Berlin en het Talencentrum van de Universiteit Gent. In 2003 keerde hij terug naar Nederland en trad hij in dienst van de VSNU als projectleider Kwaliteitszorg, en ging na de verzelfstandiging hiervan als projectleider voor QANU werken. Hij werkte daarnaast in 2008 tijdelijk als adviseur onderwijs voor de Universiteit Utrecht. Bij QANU werd hij in 2009 plaatsvervangend directeur.

Staf

030 230 3113


Stuur e-mail
S. (Sanderijn) de Vries
Coördinator bedrijfsvoering

Sanderijn de Vries is als coördinator Bedrijfsvoering eerste aanspreekpunt voor de interne organisatie van QANU, waaronder financiën, IT en faciliteiten. Zij is haar loopbaan begonnen als projectmedewerker bij de Raad Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen (ROG). Hierna is zij assistent-manager bedrijfsvoering geweest bij de vakgroep privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Na een korte onderbreking van haar loopbaan ten behoeve van studie is zij heringetreden als stafmedewerker van het bureau van het European Network of Occupational Therapy van de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2006 is zij werkzaam voor QANU en per 1 september 2008 als coördinator bedrijfsvoering. Sanderijn volgt een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid aan de OU.

Secretariaat

030 230 3100


Stuur e-mail
mr. N.A. (Nathalie) Pasveer BEd

Nathalie Pasveer is sinds 2009 werkzaam bij QANU als secretaresse. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna als juridisch medewerker en advocaat-stagiaire in het arrondissement Utrecht. In behaalde zij haar de stageverklaring Advocatuur uitgereikt. In het najaar van 2013 is zij bovendien afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs.

Projectleiders

030 230 3104


Stuur e-mail
drs. M. (Trees) Graas

Trees Graas heeft jarenlange ervaring in het coördineren van landelijke onderwijsvisitaties in uiteenlopende disciplines.  Ze ondersteunde de afgelopen jaren diverse proefvisitaties, mid term reviews en herstelbeoordelingen. Trees verzorgt daarnaast trainingen aan opleidingsverantwoordelijken in het schrijven van zelfevaluaties waarin de nadruk ligt op het ten volle benutten van de ruimte die het nieuwe beoordelingskader opleidingen biedt. Op dit moment is ze verantwoordelijk voor de visitatiegroepen Geneeskunde en Tandheelkunde. Naast visitaties in het hoger onderwijs, begeleidt ze regelmatig bestuurlijke visitaties in opdracht van de PO-raad. Eerder werkte zij als onderwijscoördinator en studieadviseur aan diverse faculteiten aan de VU. Na afronding van haar studie Geschiedenis participeerde zij in diverse onderzoeksprojecten.

Projectleiders

030 230 3107


Stuur e-mail
drs. L.C. (Linda) te Marvelde
Coördinator onderwijs

Linda te Marvelde is als coördinator Onderwijs bij QANU eerste aanspreekpunt voor onderwijsvisitaties. Daarnaast is zij actief als projectleider van diverse onderwijsvisitaties. Linda heeft Engelse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daarna verschillende functies bij de dezelfde universiteit vervuld. Ze was o.a. projectmedewerker bij de samenwerkingsorganisatie UvA-HvA en beleidsmedewerker bij de afdeling Academische Zaken. In 2007 verliet zij de universitaire wereld om projectleider te worden bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. In juni 2010 is zij teruggekeerd naar het veld van het hoger onderwijs als projectleider bij QANU.

Projectleiders

030 230 3112


Stuur e-mail
dr. F. (Fiona) Schouten

Fiona studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in de Spaanse letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna werkte ze als beleidsmedewerker, redacteur en onderzoeker bij het Nexus Instituut in Tilburg. Zij heeft ervaring met onderwijsvisitaties in zeer grote clusters, de beoordeling van onderzoeksmasters, herstelbeoordelingen en het bijzonder kenmerk internationalisering (CeQuInt). Fiona coördineert op dit moment de landelijke clustervisitatie Rechtsgeleerdheid. Eerder begeleidde ze onder meer de clustervisitatie van de Executive Masters of Finance and Control en de onderwijs- en onderzoeksvisitaties aan de Nederlandse Defensie Academie. Zij heeft als extern lid zitting in de examencommissie van de Pabo aan de Hogeschool Utrecht. Fiona woont met man en dochters in haar geboortestad Utrecht, reist regelmatig naar Spanje en leest graag en veel.

Projectleiders

030 230 3114


Stuur e-mail
dr. E. (Els) Schröder

Els Schröder begeleidt bij QANU doorgaans onderwijs- en onderzoeksvisitaties waarbij een uitstekende beheersing van het Engels en kennis van het internationale, academische veld gewenst zijn. Ze werkte eerder bij academische uitgeverij en was eindredacteur en senior beleidsmedewerker bij het Nexus Instituut. Ze promoveerde in 2012 aan de University of York met haar interdisciplinaire onderzoek ‘Friendship and Favour in Late Tenth-Century England'. Els heeft ervaring met de beoordeling van joint programmes, onderzoeksscholen, opleidingen met een internationaal en/of interdisciplinair karakter en het bijzonder kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs. Voor QANU begeleidde ze onder meer Chemical and Natural Sciences aan de Universiteit Utrecht, de Accountancy-opleidingen van de University of Curaçao en de onderwijsclusters Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde, Politicologie en Pedagogische Wetenschappen. Naast haar werk bij QANU, werkt ze als museumdocent en onderzoeker voor het Nationaal Onderwijsmuseum. Els beoefent aikido, zeilt en trekt graag de natuur in.

Projectleiders

030 230 3115


Stuur e-mail
P.A. (Peter) Hildering MSc

Peter Hildering studeerde natuurkunde en wetenschapscommunicatie en werkte daarna o.a. als freelance wetenschapsjournalist en manager communicatie bij NWO-onderzoeksinstituut Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. Hij begeleidt bij QANU de onderwijsvisitatie Nanoscience en de joint accreditation van de opleidingen Bestuurskunde via een gecombineerd accreditatiekader van de NVAO en de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA). Eerder was hij betrokken bij de onderzoeksvisitatie aan de Faculty of Science and Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen en de clustervistiaties van de opleidingen Onderwijskunde. Peter woont in Hilversum met zijn vrouw en twee zoons, en is in zijn vrije tijd een enthousiast hardloper.

Projectleiders

030 230 3108


Stuur e-mail
dr. E. (Erwin) van Rijswoud
Coördinator Onderzoek

Erwin van Rijswoud is wetenschapssocioloog en gepromoveerd bij de Radboud Universiteit Nijmegen (Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) op een studie naar de rol van wetenschappers in beleid en publiek debat. Daarna werkt hij als universitair docent aan de Universiteit Twente, het RadboudUMC en de Radboud Universiteit, met als aandachtsgebieden wetenschapscommunicatie, participatieve evaluatie en innovatie, en wetenschappelijke integriteit. Op dat laatste onderwerp was hij ook projectleider bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij QANU werkt Erwin onder andere aan de onderwijsvisitaties van de opleidingen in het cluster Filosofie en Psychologie. Hij heeft drie kinderen, is getrouwd en woont in Malden (onder Nijmegen).

Projectleiders

030 230 3103


Stuur e-mail
dr. A. (Anna) Sparreboom

Anna Sparreboom werkte als docent en promovenda Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden, en daarna als taaltrainer Nederlands als tweede taal in Leuven (België). Zij is bij QANU projectleider van het cluster Gezondheidswetenschappen en begeleidde onderwijsvisitaties van de masteropleidingen tot Wetgevingsjurist en Overheidsjurist en Pedagogische Wetenschappen en de landelijke onderzoeksvisitatie Psychologie. Anna woont in Utrecht en is in haar vrije tijd actief in de redactie van tijdschrift Roma Aeterna.

Projectleiders

030 230 3110


Stuur e-mail
dr. A.H.A.M. (Alexandra) Paffen

Alexandra Paffen studeerde Cultuur en Wetenschap Studies aan de Universiteit Maastricht. Ze promoveerde in 2007 aan de Universiteit Utrecht bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur. Zij heeft aan verschillende universiteiten les gegeven en de laatste jaren bij het domein Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam als studieadviseur en projectleider gewerkt.

Project assistants

030 230 3121


Stuur e-mail
M. (Marcella) van Schie MA
Projectmedewerker

Marcella van Schie ondersteunt als projectmedewerker bij QANU projectleiders bij diverse taken, waaronder panelsamenstellingen. Marcella studeerde (publieks)geschiedenis aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen heeft ze onder meer gewerkt als (assistent-)projectmanager bij een vertaalbureau, als reisleider bij SRC Cultuurvakanties en als Trainee Informatieadviseur bij verschillende werkgevers. Marcella woont in Amstelveen. In haar vrije tijd wandelt ze graag met haar hond in het bos en rijdt ze paard.