Staf

030 230 3100


Stuur e-mail
drs. S (Sietze) Looijenga
Directeur

Sietze Looijenga (1963) is sinds 1 maart 2013 directeur van QANU. Hij heeft Nederlands gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en na zijn afstuderen verschillende functies vervuld aan diezelfde universiteit. In 1999 verruilde hij Groningen voor Berlijn, waar hij aan de Freie Universität Berlin werkte als manager van het Thematic Network Project in the Area of Languages, een door de Europese Commissie gefinancierd project. Van eind 2001 tot begin 2003 werkte hij als ICT-verantwoordelijke voor het Talencentrum van de Universiteit Gent. In 2003 keerde hij terug naar Nederland. In maart 2003 trad hij in dienst van de VSNU als projectleider Kwaliteitszorg. Hij werkte het grootste deel van 2008 als adviseur onderwijs voor de Universiteit Utrecht. Na zijn terugkeer naar QANU werd hij in april 2009 plaatsvervangend directeur.

Staf

030 230 3113


Stuur e-mail
S. (Sanderijn) de Vries
Coördinator bedrijfsvoering

Sanderijn de Vries (1971) is haar loopbaan begonnen als projectmedewerker bij de Raad Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen (ROG). Hierna is zij assistent-manager bedrijfsvoering geweest bij de vakgroep privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Na een korte onderbreking van haar loopbaan ten behoeve van studie is zij heringetreden als stafmedewerker van het bureau van het European Network of Occupational Therapy van de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2006 is zij werkzaam voor QANU en per 1 september 2008 als coördinator bedrijfsvoering. Sanderijn volgt een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid met een minor op het gebied van Managementwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland.

Secretariaat

030 230 3100


Stuur e-mail
mr. N.A. (Nathalie) Pasveer

Nathalie Pasveer (1981) is in 1999 begonnen aan de doctoraalstudies Nederlands Recht en Franse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van haar doctoraalexamen Nederlands Recht is zij haar loopbaan begonnen als juridisch medewerker en vervolgens in augustus 2005 als advocaat-stagiaire in het arrondissement Utrecht. In augustus 2008 is aan haar de stageverklaring Advocatuur uitgereikt. In het najaar van 2013 is zij afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Sinds januari 2009 is zij werkzaam bij QANU als secretaresse.

Projectleiders

030 230 3105


Stuur e-mail
dr. M.J.V. (Meg) Van Bogaert
Coördinator onderzoek

Meg Van Bogaert (1975) heeft na haar studie Farmacie de postdoctorale opleiding tot apotheker gevolgd. Na kort als projectapotheker in het ziekenhuis te hebben gewerkt, is ze onderzoek gaan doen aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in Utrecht. In 2006 is ze gepromoveerd in de psychofarmacologie met als titel van haar proefschrift: Predisposed to Anxiety: Involvement of 5-HT1A and GABAA receptors. Daarna heeft ze als regulatory affairs manager kennis opgedaan van de farmaceutische industrie bij een grote generieke geneesmiddelenfabrikant. Ook heeft ze gewerkt als programmasecretaris bij ZonMW, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, op de onderwerpen Alternatieven voor Dierproeven en Systeembiologie. Zij is bij QANU coördinator onderzoek.

Projectleiders

030 230 3104


Stuur e-mail
drs. M. (Trees) Graas

Trees Graas (1981) heeft Geschiedenis gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na het behalen van haar doctoraalexamen in de Nieuwste Geschiedenis, heeft zij gewerkt als studieadviseur aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam en als teammanager van een curriculumproject aan diezelfde faculteit. Tevens was zij betrokken bij een aantal kleinschalige onderzoeksprojecten. Vervolgens is zij een aantal jaren studieadviseur en onderwijscoördinator geweest aan de faculteiten Wijsbegeerte en Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds november 2009 is zij projectleider bij QANU.

Projectleiders

030 230 3107


Stuur e-mail
drs. L.C. (Linda) te Marvelde
Coördinator onderwijs

Linda te Marvelde (1976) heeft Engelse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van haar doctoraalexamen heeft zij verschillende functies bij de Universiteit van Amsterdam vervuld. Ze was o.a. projectmedewerker bij de samenwerkingsorganisatie UvA-HvA (universiteit–hogeschool) en beleidsmedewerker bij de afdeling Academische Zaken. In 2007 verliet zij de universitaire wereld om projectleider te worden bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. In juni 2010 is zij teruggekeerd naar het veld van het hoger onderwijs als projectleider bij QANU.

Projectleiders

030 230 3112


Stuur e-mail
dr. F. (Fiona) Schouten

Fiona Schouten (1980) studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in de Spaanse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar proefschrift onderzocht ze de herinnering aan de Francotijd in recente Spaanse romans. Daarna werkte ze als beleidsmedewerker en onderzoeker bij het Nexus Instituut in Tilburg, waar ze redacteur was van het tijdschrift Nexus en oprichter en coördinator van het jongerenonderdeel Connect. Sinds september 2015 is ze projectleider bij QANU.

Projectleiders

030 230 3114


Stuur e-mail
dr. E. (Els) Schröder

Els Schröder (1981) is historica. Na haar studie in Utrecht promoveerde ze aan de University of York op een onderzoek naar vriendschap in tiende-eeuws Angelsaksisch Engeland. In York was ze werkgroepdocent en actief betrokken bij de herziening van het eerstejaarsprogramma van het bachelorprogramma. Ze werkte op de afdeling Engelstalige publicaties bij de academische uitgeverij Brepols in Turnhout, als studiebegeleider bij Studiemeesters in Amsterdam en als beleidsmedewerker en eindredacteur bij het Nexus Instituut in Tilburg. Naast projectleider bij QANU is Els museumdocent in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.

Projectleiders

030 230 3106


Stuur e-mail
A.J. (Adrienne) Wieldraaijer-Huijzer MA

Adrienne Huijzer (1986) studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Na het behalen van haar master niet-westerse geschiedenis werkte zij als docent Academische Vaardigheden aan de Vrije Universiteit. Daarnaast heeft zij zich als student-assistent beziggehouden met onderzoek naar de kwaliteit van de onderzoeksmasters van de Faculteit der Letteren en het opzetten van het vak ‘Research Design’.  Vanaf 2010 is zij als Trainee Informatiemanagement werkzaam geweest bij verschillende overheidsinstellingen. Sinds maart 2012 is Adrienne Huijzer als projectleider in dienst bij QANU.

Projectleiders

030 230 3115


Stuur e-mail
P.A. (Peter) Hildering MSc

Peter Hildering (1984) studeerde Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente en daarna een Master Natuur- en Sterrenkunde aan de Radboud Universiteit. Hier specialiseerde hij zich in de richting Wetenschapscommunicatie. Tijdens en na zijn opleiding was hij actief als freelance wetenschapsjournalist voor diverse bladen. In 2011 werd hij hoofd Communicatie bij het NWO-instituut Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Hier was hij als leidinggevende verantwoordelijk voor de afdeling Communicatie. Daarnaast ondersteunde hij als secretaris de directie bij het opstellen van diverse strategische documenten. Sinds januari 2017 is Peter projectleider bij QANU.

Projectleiders

030 230 3108


Stuur e-mail
dr. E. (Erwin) van Rijswoud

Erwin van Rijswoud (1979) is wetenschapssocioloog en werkt sinds september 2016 bij de QANU als projectleider. Hij is gepromoveerd (2012) bij de Radboud Universiteit Nijmegen (Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) op een studie naar de rol van wetenschappers in beleid en publiek debat. Daarna werkt hij als universitair docent aan de Universiteit Twente, het RadboudUMC en de Radboud Universiteit, met als aandachtsgebieden wetenschapscommunicatie, participatieve evaluatie en innovatie, en wetenschappelijke integriteit. Op dat laatste onderwerp was hij ook projectleider bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft drie kinderen, is getrouwd en woont in Malden (onder Nijmegen).

Projectleiders

030 230 3121


Stuur e-mail
M. (Marcella) van Schie MA
Projectmedewerker

Marcella van Schie (1985) heeft Geschiedenis (BA) gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Publieksgeschiedenis (MA) aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen in 2012 heeft zij gewerkt als informatiemedewerker bij de openbare bibliotheek Amstelland, als reisleider bij SRC Cultuurvakanties en als assistent-projectmanager bij vertaalbureau Concorde Group. In 2015 heeft zij een cursus Informatieadviseur gedaan, waarna zij op detacheringsbasis heeft gewerkt bij verschillende werkgevers. Marcella werkt sinds december 2016 bij Qanu als projectmedewerker.

Projectleiders

030 230 3103


Stuur e-mail
dr. A. (Anna) Sparreboom

Anna Sparreboom (1985) is historica en werkt sinds februari 2017 als projectleider bij QANU. Zij studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en Oudheidstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In juni 2016 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over jachtspektakels in Romeins Afrika. Gedurende haar promotieonderzoek was zij werkgroepdocent in Amsterdam en Leiden, droeg zij bij aan de organisatie van een internationale conferentie aan de UvA en een PhD-masterclass in Rome en deed zij redactiewerk voor een congresbundel. Naast haar werk bij QANU is zij hoofdredacteur van tijdschrift Roma Aeterna.

Projectleiders

030 230 3110


Stuur e-mail
dr. A.H.A.M. (Alexandra) Paffen

Alexandra Paffen studeerde Cultuur en Wetenschap Studies aan de Universiteit Maastricht. Ze promoveerde in 2007 aan de Universiteit Utrecht bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur. Zij heeft aan verschillende universiteiten les gegeven en de laatste jaren bij het domein Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam als studieadviseur en projectleider gewerkt.