Hoe schrijf ik een kritische reflectie?

De kritische reflectie vormt de basis van de visitatie. Ze laat zien welke keuzes een opleiding heeft gemaakt bij het vaststellen van haar eindkwalificaties, bij het inrichten van het programma en de omgeving waarin het programma wordt verzorgd en bij het ontwerpen van de procedures voor de toetsing en beoordeling van de bereikte resultaten. Ze bevat ook een sterkte-zwakteanalyse, waarin de opleiding beschrijft wat zij als haar positieve kanten beschouwt en welke aspecten in aanmerking komen voor verbetering. 

Het panel heeft als taak de informatie in de kritische reflectie te verifiëren tijdens zijn bezoek aan de instelling, en die informatie eventueel aan te vullen. Op basis van alle beschikbare informatie moet het panel vervolgens beoordelen of de opleiding voldoet aan de criteria voor heraccreditatie. Het is daarom van belang dat de kritische reflectie helder, inzichtelijk, compleet en accuraat is. 

Om u te helpen bij het schrijven van een goede kritische reflectie, krijgt u van ons een handreiking passend bij het type beoordeling dat u laat uitvoeren. In deze handreiking vindt u hoe u het beoordelingskader kunt interpreteren en welke gegevens u het beste in de kritische reflectie kunt opnemen om de visitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Heeft u daarnaast behoefte aan meer informatie of aan een training in het schrijven van een kritische reflectie? Neem contact op met Linda te Marvelde, onderwijscoördinator.

Onderwijsvisitatie

watbiedtqanu

state of the art