Hoe schrijf ik een zelfevaluatierapport?

Het zelfevaluatierapport vormt de basis van de visitatie. Ze laat zien welke keuzes een opleiding heeft gemaakt bij het vaststellen van haar beoogde leerresultaten, bij het inrichten van het programma en de omgeving waarin het programma wordt verzorgd en bij het ontwerpen van de procedures voor de toetsing en beoordeling van de bereikte resultaten. Ze bevat ook een sterkte-zwakteanalyse, waarin de opleiding beschrijft wat zij als haar positieve kanten beschouwt en welke aspecten in aanmerking komen voor verbetering. 

Het panel heeft als taak de informatie in het zelfevaluatierapport te verifiëren tijdens zijn bezoek aan de instelling, en die informatie eventueel aan te vullen. Op basis van alle beschikbare informatie moet het panel vervolgens beoordelen of de opleiding voldoet aan de criteria voor heraccreditatie. Het is daarom van belang dat het zelfevaluatierapport helder, inzichtelijk, compleet en accuraat is. 

Om u te helpen bij het schrijven van een goed zelfevaluatierapport, krijgt u van ons een handreiking passend bij het type beoordeling dat u laat uitvoeren. In deze handreiking vindt u hoe u het beoordelingskader kunt interpreteren en welke gegevens u het beste in het zelfevaluatierapport kunt opnemen om de visitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Heeft u daarnaast behoefte aan meer informatie of aan een training in het schrijven van een zelfevaluatierapport? Neem contact op met Linda te Marvelde, onderwijscoördinator.

Onderwijsvisitatie

watbiedtqanu

state of the art