Hoe gaat een onderzoeksvisitatie in zijn werk?

Kwaliteit van onderzoek wordt beoordeeld aan de hand van het Standard Evaluation Protocol 2015-2021 van VSNU, NWO en KNAW. De beoordeling betreft niet alleen de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek, maar ook maatschappelijke relevantie en levensvatbaarheid van de onderzoekseenheid. Daarnaast worden de strategie, de missie en het management van de onderzoekseenheid geëvalueerd. Onderzoeksvisitaties hanteren het principe van peer review: een commissie van onafhankelijke, internationale experts voert de beoordeling uit, ondersteund door een secretaris.

Voorafgaand aan de visitatie levert de onderzoekseenheid een zelfstudie aan. In die zelfstudie beschrijft de onderzoekseenheid haar organisatiestructuur, strategie en resultaten met betrekking tot onderzoekskwaliteit, maatschappelijke relevantie en levensvatbaarheid. Ook wordt in de zelfstudie aandacht besteed aan wetenschappelijke integriteit en de training van promovendi. De commissie verifieert de informatie uit de zelfstudie tijdens een bezoek aan de onderzoekseenheid, waarbij ze spreekt met management, inhoudelijk verantwoordelijken, medewerkers en promovendi. Vervolgens komt ze tot een oordeel op de criteria die in het SEP gespecificeerd zijn. De onderzoeksbeoordeling leidt tot een rapport dat de commissie met ondersteuning van de secretaris opstelt. 

QANU draagt zorg voor de kwaliteit van de onderzoeksbeoordeling en ondersteunt daarbij de onderzoekseenheid en de commissie bij het invullen van hun taak. Mocht u als desondanks niet tevreden zijn met (de uitkomsten van) een beoordeling, dan kunt u via onze klachten- en bezwaarprocedure bezwaar maken.

qanu

rapporten