QANU is een evaluatiebureau dat onderwijs- en onderzoeksvisitaties aan de Nederlandse universiteiten organiseert en uitvoert. QANU begeleidt instellingen bij het voorbereiden van een visitatie, vergezelt visitatiecommissies tijdens hun bezoek aan de instelling en verzorgt de rapportage. QANU specialiseert zich in peer review en heeft ruime ervaring met complexe clustervisitaties.

Met haar werkzaamheden draagt QANU bij aan de voortdurende kwaliteitsverbetering van onderwijs en onderzoek. Ook stelt QANU instellingen in staat verantwoording af te leggen over hun activiteiten.

QANU zet haar expertise ook in andere sectoren in die bezig zijn met kwaliteitszorg en peer review. Zo organiseert QANU training en advies op maat en draagt ze internationaal bij aan de ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen in het hoger onderwijs.

Onderwijsvisitaties

Om in aanmerking te komen voor (her-)accreditatie wordt een opleiding regelmatig gevisiteerd. Hoe gaat dat in zijn werk? Welke rol kan QANU daarbij spelen? En wat is de meerwaarde van een clustervisitatie?

Onderzoeksvisitaties

Onderzoekseenheden worden periodiek getoetst door internationale visitatiecommissies. Welke criteria worden daarbij gehanteerd? Wat biedt QANU op het gebied van onderzoeksvisitaties? En hoe zien de QANU-rapporten eruit?

Overige activiteiten

QANU organiseert ook andere activiteiten, zowel binnen als buiten de universitaire sector. Naast examencommissietrainingen en expert meetings verzorgt QANU op maat gesneden trainingen op het gebied van peer review en kwaliteitszorg.