QANU: oog voor kwaliteit

QANU is een evaluatiebureau dat onderwijs- en onderzoeksvisitaties aan de Nederlandse universiteiten organiseert en uitvoert. QANU begeleidt instellingen bij het voorbereiden van een visitatie, vergezelt visitatiecommissies tijdens hun bezoek aan de instelling en verzorgt de rapportage. QANU specialiseert zich in peer review en heeft ruime ervaring met complexe clustervisitaties.

 

Met haar werkzaamheden draagt QANU bij aan de voortdurende kwaliteitsverbetering van onderwijs en onderzoek. Ook stelt ze stelt instellingen in staat verantwoording af te leggen over hun activiteiten.

 

QANU zet haar expertise ook in andere sectoren in die bezig zijn met kwaliteitszorg en peer review. Zo organiseert QANU training en advies op maat en draagt ze internationaal bij aan de ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen in het hoger onderwijs.